Welkom bij Leerplan in beeld

een website voor het primair en voortgezet onderwijs

Hoe zorgt u ervoor dat het onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan hebben gehad én bij wat ze later nog leren? Hoe maakt u een leerplan dat een goede mix is van verplichte stof en keuzeonderdelen? En hoe bereikt u optimale samenhang tussen de diverse vakken/leergebieden? Deze website helpt u op weg.

Als docent of schoolleider richt u het onderwijs graag in volgens uw eigen visie, rekening houdend met de eisen die de overheid stelt. Daarbij houdt u in de gaten of kennis en vaardigheden door de jaren heen op een goede manier worden opgebouwd. Leerplan in beeld ondersteunt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma. 

Inhoud van de website

Leerplaninbeeld.slo.nl is een handige website met informatie over:

Leerlijnen
Doorlopende leerlijnen, van primair onderwijs tot bovenbouw havo/vwo en vmbo, voor alle vakken en leergebieden.

Kerndoelen en eindtermen
Alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak en leergebied op de verschillende niveaus.

Tussendoelen
Suggesties voor het eindniveau van de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de vorm van ‘tussendoelen’ per vak en leergebied.

Basisstof en keuzeonderdelen
Programmaonderdelen die als basisstof kunnen dienen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (per vak en per leergebied) en inhoud die optioneel kan worden toegevoegd aan het programma.

Samenhang
Ideeën voor het bevorderen van samenhang tussen verschillende vakken. Per vak staat vermeld welke onderdelen ook elders aan bod komen, zodat u eenvoudig afstemming kunt realiseren. Bij leergebieden ontbreekt de knop samenhang omdat deze al inhouden bevatten die samengesteld zijn uit meerdere vakken.

Maak allereerst een keuze voor de sector en afdeling van het onderwijs waar u meer informatie over wilt hebben. Dat doet u door het aanklikken van één van de knoppen hierboven.

Contact
Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u deze e-mailen naar Frederik Oorschot.