havo/vwo bovenbouw

Voor de havo/vwo bovenbouw vindt u leerlijnen en exameneenheden, SE en CE onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de vakken kunt u de leerlijn aanklikken. Daarin vindt u de beschrijving van de vak inhoud zoals die voorgeschreven is in het primair onderwijs en in de havo/vwo onderbouw en bovenbouw. Onder de knop Exameneenheden staat omschreven wat leerlingen bij dit vak moeten leren, geordend naar de vak kernen.

Onder de question.pngknop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder leerlijnen en eindtermen.