Moderne vreemde talen

Door beheersing van moderne vreemde talen vergroten leerlingen wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden. Engels neemt als wereldtaal voor ons land een centrale plaats in en is daarom voor alle leerlingen in het hele voortgezet onderwijs een verplicht vak. Op het vwo is een tweede moderne vreemde taal verplicht in het gemeenschappelijk deel. Daarnaast kunnen leerlingen een taal kiezen als profielkeuzevak bij profiel C&M en E&M en als keuze-examenvak binnen het vrije deel of het geheel vrije deel. Op havo is een moderne vreemde taal verplicht als profielvak bij profiel C&M, kan het gekozen worden als profielkeuzevak bij profiel C&M en E&M en kan het als keuze-examenvak binnen het vrije deel of het geheel vrije deel gekozen worden.

Voor Spaans bestaat naast deze 'lange' variant ook de zogenaamde variant elementair: een verkort traject dat in het vierde jaar van havo of vwo begint. Het eindexamenprogramma is identiek aan dat van de lange variant; alleen domein E, Literatuur, ontbreekt. De variant elementair kent geen CE en wordt afgesloten met een schoolexamen. Een taal in de variant elementair bevat hetzelfde aantal slu als de lange variant maar kan alleen als examenvak binnen het vrije deel worden gekozen.

Het examenprogramma van de moderne vreemde talen bestaat uit 5 domeinen: Leesvaardigheid, Kijk- en luistervaardigheid, Gespreksvaardigheid, Schrijfvaardigheid en Literatuur.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de talen kunt u de gewenste informatie aanklikken. U kunt kiezen uit informatie over Exameneenheden, Einddoelen en de verdeling van de vaardigheden over SE en CE.
Onder de verschillende question.png knoppen vindt u respectievelijk de beschrijving van wat verstaan wordt onder een leerlijn en vak kernen, onder einddoelen en exameneenheden en onder SE/CE.