helphelp

Exameneenheden

( )

ExameneenheidInhoudenVakkernen

NLT/H Domein B: Exacte wetenschappen en technologie
Subdomein B1: Interdisciplinariteit
14. De kandidaat kan voor de context relevante conceptuele kennis en benaderingen uit in ieder geval de aardwetenschappen, de biologie, de natuurkunde, de scheikunde en de wiskunde toepassen op interdisciplinaire vraagstukken die betrekking hebben op de domeinen C t/m E.
De kandidaat kan daarbij:
• de rol van de verschillende disciplines bij de aanpak van het vraagstuk aan de hand van voorbeelden toelichten;
• situaties beschrijven in termen van modelvorming, systeem, schaal en verandering;
• experimenteel onderzoek en/of simulaties uitvoeren dan wel resultaten van experimenten en/of simulaties interpreteren;
• technologische oplossingen ontwerpen dan wel ontworpen technologische oplossingen toelichten.
Subdomein B2: Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie
15. De kandidaat kan de wisselwerking tussen de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke kennis en technologie beschrijven en toelichten aan de hand van voorbeelden uit de domeinen C t/m E.

NLT/H/Domein B Exacte wetenschappen en technologie
Interdisciplinariteit
Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie

NLT/H Domein C: Aarde en natuur
16. De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten toepassen op interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot het monitoren en (duurzaam) beheren van de natuurlijke en ingerichte leefomgeving.

NLT/H/Domein C Aarde en natuur
Aarde, natuur en heelal

NLT/H Domein D: Gezondheid, bescherming en veiligheid
17. De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten toepassen op interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot bescherming, diagnose, genezing, verzorging of revalidatie van mensen.

NLT/H/Domein D Gezondheid, bescherming en veiligheid
Gezondheid, bescherming en veiligheid

NLT/H Domein E: Materialen, processen en producten
Subdomein E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling
18. De kandidaat kan een aantal voor recente technologieën belangrijke methoden en technieken benoemen en kan een of meer daarvan toepassen op interdisciplinaire (ontwerp)vraagstukken.
Subdomein E2: Processen en producten
19. De kandidaat kan een actueel technologisch proces of product beschrijven en daarbij de bouw of werking ervan verklaren aan de hand van relevante natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten.

NLT/H/Domein E Materialen, processen en producten
Technologische ontwikkeling

NLT/V Domein B: Exacte wetenschappen en technologie
Subdomein B1: Interdisciplinariteit
14. De kandidaat kan relevante conceptuele kennis en benaderingen uit in ieder geval de aardwetenschappen, de biologie, de natuurkunde, de scheikunde en de wiskunde gebruiken om
interdisciplinaire vraagstukken te analyseren die betrekking hebben op de domeinen C t/m F.
De kandidaat kan daarbij:
• reflecteren op de rol van de verschillende disciplines bij een interdisciplinaire aanpak;
• situaties analyseren aan de hand van de termen modelvorming, systeem, schaal en verandering;
• experimenteel onderzoek en/of simulaties uitvoeren dan wel resultaten van experimenten en/of simulaties interpreteren;
• technologische oplossingen ontwerpen dan wel ontworpen technologische oplossingen evalueren.
Subdomein B2: Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie
15. De kandidaat kan de wisselwerking tussen de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke kennis en technologie beschrijven en toelichten aan de hand van voorbeelden uit de domeinen C t/m F.

NLT/V/Domein B Exacte wetenschappen en technologie
Interdisciplinariteit
Wisselwerking tussen natuurwetenschap en technologie

NLT/V Domein C: Aarde, natuur en heelal
Subdomein C1: Processen in levende natuur, aarde en ruimte
16. De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten toepassen bij het verklaren van interdisciplinaire processen op het gebied van de studie van de levende natuur,
aardwetenschappen en ruimtewetenschappen.
Subdomein C2: Duurzaamheid
17. De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten gebruiken bij het analyseren van interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot het duurzaam gebruik van
grondstoffen, energie en ruimte.

NLT/V/Domein C Aarde, natuur en heelal
Aarde, natuur en heelal

NLT/V Domein D: Gezondheid en veiligheid
Subdomein D1: De gezonde en zieke mens
18. De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten gebruiken bij het verklaren van interdisciplinaire processen in het menselijk lichaam (bij gezonde en zieke mensen)
en bij het analyseren van interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot bescherming, diagnose, genezing, verzorging of revalidatie van mensen.
Subdomein D2: Bescherming en veiligheid
19. De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten gebruiken bij het analyseren van interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot de bescherming van het menselijk lichaam.

NLT/V/Domein D Gezondheid en veiligheid
Gezondheid, bescherming en veiligheid

NLT/V Domein E: Technologische ontwikkeling
Subdomein E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling
20. De kandidaat kan een aantal voor recente technologieën belangrijke methoden en technieken benoemen en kan een of meer daarvan toepassen op interdisciplinaire (ontwerp)vraagstukken.
Subdomein E2: Processen en producten
21. De kandidaat kan een actueel technologisch proces of product beschrijven en daarbij de bouw of werking ervan analyseren aan de hand van relevante natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten.

NLT/V/Domein E Technologische ontwikkeling
Technologische ontwikkeling

NLT/V Domein F: Fundamenten van natuurwetenschap en technologie
Subdomein F1: Fundamentele theorieën
22. De kandidaat kan een aantal voor de natuurwetenschap belangrijke recente theorieën benoemen en kan concepten uit een of meerdere van deze theorieën toepassen op natuurwetenschappelijke of technologische vraagstukken.
Subdomein F2: Methoden en technieken van onderzoek
23. De kandidaat kan een aantal belangrijke methoden en technieken van meten, onderzoeken en ontwerpen benoemen en kan enkele daarvan toepassen op natuurwetenschappelijke of technologische vraagstukken.

NLT/V/Domein F Fundamenten van natuurwetenschap en technologie
Fundamenten van natuurwetenschap en technologie