helphelp

Einddoelen

Nederlands ( 3F havo vwo )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Mondelinge taalvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoering3Fhavovwoexameneenheden
GespreksvaardigheidOnderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie uitwisselen. Kenmerken taakuitvoering: - beurten nemen en bijdragen aan de samenhang - afstemming op doel - afstemming op de gespreks
Onderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard
 
 Taken: - deelnemen aan discussie en overleg - informatie uitwisselen.
 
 Kenmerken taakuitvoering: - beurten nemen en bijdragen aan de samenhang - afstemming op doel - afstemming op de gesprekspartners - woordgebruik en woordenschat - vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing
B4.  ten behoeve van een voordracht, discussie of debat: - relevante informatie verzamelen en verwerken -  informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm - adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.n.v.t.NE/3F Gesprekken
Tekstsoort: debat, discussie. Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
Tekstsoort: debat, discussie.
 
 Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
n.v.t.
B4.  ten behoeve van een voordracht, discussie of debat: - relevante informatie verzamelen en verwerken -  informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm - adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Tekstsoort: debat, discussie Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
Tekstsoort: debat, discussie
 
 Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
n.v.t.n.v.t.
B4.  ten behoeve van een voordracht, discussie of debat: - relevante informatie verzamelen en verwerken -  informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm - adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
SpreekvaardigheidOnderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard Taken: monoloog Kenmerken taakuitvoering: - samenhang - afstemming op doel - afstemming op publiek - woordgebruik en woordenschat - vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing
Onderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard
 
 Taken: monoloog
 
 Kenmerken taakuitvoering: - samenhang - afstemming op doel - afstemming op publiek - woordgebruik en woordenschat - vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing
B4.  ten behoeve van een voordracht, discussie of debat: - relevante informatie verzamelen en verwerken -  informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm - adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.n.v.t.NE/3F Spreken
Tekstsoort: voordracht. Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
Tekstsoort: voordracht.
 
 Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
n.v.t.
B4.  ten behoeve van een voordracht, discussie of debat: - relevante informatie verzamelen en verwerken -  informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm - adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Tekstoort: voordracht Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
Tekstoort: voordracht
 
 Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie verwerken, doel, publiek, interactie
n.v.t.n.v.t.
B4.  ten behoeve van een voordracht, discussie of debat: - relevante informatie verzamelen en verwerken -  informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek en gespreksvorm - adequaat reageren op bijdragen van luisteraars of gespreksdeelnemers

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Leesvaardigheid
SubdomeinenKenmerken van de taakuitvoering3Fhavovwoexameneenheden
Lezen van zakelijke tekstenOnderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard Taken:- lezen van informatieve teksten - lezen van instructies - lezen van betogende teksten Kenmerken taakuitvoering: - techniek en woordenschat -begrijpen - interpreteren - evalueren - sam
Onderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard
 
 Taken:- lezen van informatieve teksten - lezen van instructies - lezen van betogende teksten
 
 Kenmerken taakuitvoering: - techniek en woordenschat -begrijpen - interpreteren - evalueren - samenvatten - opzoeken
A1. Analyseren en interpreteren: - vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort - de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven - relaties tussen delen van een tekst aangeven - conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur - standpunten en soorten argumenten herkennen en onderscheiden - argumentatieschema's herkennen
A2. Beoordelen: een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen
A3. Samenvatten: teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten
D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

A2. Beoordelen: een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen

A3. Samenvatten: teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.n.v.t.NE/3F Zakelijke teksten
Tekstkeuze: relatief complexe, duidelijk gestructureerde informatieve, beschouwende en betogende teksten uit kranten en tijdschriften Vakinhoud: tekstsoort, hoofdgedachte, tekstrelaties, intenties / opvattingen / gevoelens van schrijver, standpunten, s
Tekstkeuze: relatief complexe, duidelijk gestructureerde informatieve, beschouwende en betogende teksten uit kranten en tijdschriften
 
 Vakinhoud: tekstsoort, hoofdgedachte, tekstrelaties, intenties / opvattingen / gevoelens van schrijver, standpunten, soorten argumenten, argumentatieschema's, aanvaardbaarheid van een betoog, drogredenen, beknopte samenvatting
n.v.t.
A1. Analyseren en interpreteren: - vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort - de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven - relaties tussen delen van een tekst aangeven - conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur - standpunten en soorten argumenten herkennen en onderscheiden - argumentatieschema's herkennen
A2. Beoordelen: een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen
A3. Samenvatten: teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten
D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

A2. Beoordelen: een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen
 

A3. Samenvatten: teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten
 
 

n.v.t.NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Tekstkeuze: complexe informatieve beschouwende en betogende teksten uit kranten en tijdschriften waarvan de structuur niet altijd onmiddellijk duidelijk is Vakinhoud: tekstsoort, hoofdgedachte, tekstrelaties, intenties / opvattingen / gevoelens van sch
Tekstkeuze: complexe informatieve beschouwende en betogende teksten uit kranten en tijdschriften waarvan de structuur niet altijd onmiddellijk duidelijk is
 
 Vakinhoud: tekstsoort, hoofdgedachte, tekstrelaties, intenties / opvattingen / gevoelens van schrijver, standpunten, soorten argumenten, argumentatieschema's, aanvaardbaarheid van een betoog, drogredenen, beknopte samenvatting
n.v.t.n.v.t.
A1. Analyseren en interpreteren: - vaststellen tot welke tekstsoort een tekst of tekstgedeelte behoort - de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven - relaties tussen delen van een tekst aangeven - conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur - standpunten en soorten argumenten herkennen en onderscheiden - argumentatieschema's herkennen
A2. Beoordelen: een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen
A3. Samenvatten: teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten
D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

A2. Beoordelen: een betogende tekst of betogend tekstgedeelte op aanvaardbaarheid beoordelen en in deze tekst drogredenen herkennen

A3. Samenvatten: teksten en tekstgedeelten beknopt samenvatten

D6. De kandidaat kan een betoog: - analyseren - beoordelen - opzetten

NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Literatuur/FictieTekstkeuze: adolescentenliteratuur, eenvoudige volwassenenliteratuur Kenmerken taakuitvoering: begrijpen - interpreteren - evalueren
Tekstkeuze: adolescentenliteratuur, eenvoudige volwassenenliteratuur
 
 Kenmerken taakuitvoering: begrijpen - interpreteren - evalueren
E7. Beargumenteerd verslag uitbrengen van leeservaringen met een aantal zelf geselecteerde literaire werken. * Minimum aantal: havo 8; vwo 12 waarvan minimaal 3 werken voor 1880. * de werken zijn oorspronkelijk geschreven in de Nederlandse taal

E8. Literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten

E9. Een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis, en de gelezen werken plaatsen in dit historisch perspectief

n.v.t.n.v.t.NE/3F Fictionele, narratieve en literaire teksten
Vakinhoud: leeservaring, literaire tekstsoorten, literaire begrippen, literatuurgeschiedenis
Vakinhoud: leeservaring, literaire tekstsoorten, literaire begrippen, literatuurgeschiedenis
n.v.t.
E7. Beargumenteerd verslag uitbrengen van leeservaringen met een aantal zelf geselecteerde literaire werken. * Minimum aantal: havo 8; vwo 12 waarvan minimaal 3 werken voor 1880. * de werken zijn oorspronkelijk geschreven in de Nederlandse taal

E8. Literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten

E9. Een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis, en de gelezen werken plaatsen in dit historisch perspectief

E7. Beargumenteerd verslag uitbrengen van leeservaringen met een aantal zelf geselecteerde literaire werken. * Minimum aantal: havo 8; vwo 12 waarvan minimaal 3 werken voor 1880. * de werken zijn oorspronkelijk geschreven in de Nederlandse taal

E8. Literaire tekstsoorten herkennen en onderscheiden, en literaire begrippen hanteren in de interpretatie van literaire teksten

E9. Een overzicht geven van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis, en de gelezen werken plaatsen in dit historisch perspectief

NE/Domein E: Literatuur
Schrijfvaardigheid
Kenmerken van de taakuitvoering3Fhavovwoexameneenheden
Onderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard Taak: - correspondentie - formulieren, berichten, advertenties, aantekeningen - verslagen, werkstukken, samenvattingen - artikelen - vrij schrijven Kenmerken taakuitvoering: - samenhang - af
Onderwerpen: uit de opleiding en van maatschappelijke aard
 
 Taak: - correspondentie - formulieren, berichten, advertenties, aantekeningen - verslagen, werkstukken, samenvattingen - artikelen - vrij schrijven
 
 Kenmerken taakuitvoering: - samenhang - afstemming op doel - woordgebruik en woordenschat - spelling, interpunctie en grammatica - leesbaarheid
 
 Taalverzorging: - moeilijke gevallen werkwoordspelling - leestekens - aaneenschrijven / los schrijven
C5. ten behoeve van een gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en betoog: - relevante informatie verzamelen en verwerken - deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek, tekstsoort en conventies voor geschreven taal- concepten van de tekst reviseren op basis van geleverd commentaar

D6. De kandidaat kan een betoog: analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.n.v.t.NE/3F Schrijven en Taalverzorging
Tekstsoort: gedocumenteerd(e) uiteenzetting, beschouwing, betoog Vakinhoud informatie verzamelen, informatie presenteren, doel, publiek, tekstconventies, reviseren
Tekstsoort: gedocumenteerd(e) uiteenzetting, beschouwing, betoog
 
 Vakinhoud informatie verzamelen, informatie presenteren, doel, publiek, tekstconventies, reviseren
n.v.t.
C5. ten behoeve van een gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en betoog: - relevante informatie verzamelen en verwerken - deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek, tekstsoort en conventies voor geschreven taal- concepten van de tekst reviseren op basis van geleverd commentaar

D6. De kandidaat kan een betoog: analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Tekstsoort: gedocumenteerd(e) uiteenzetting, beschouwing, betoog Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie presenteren, doel, publiek, tekstconventies, reviseren
Tekstsoort: gedocumenteerd(e) uiteenzetting, beschouwing, betoog
 
 Vakinhoud: informatie verzamelen, informatie presenteren, doel, publiek, tekstconventies, reviseren
 
 
n.v.t.n.v.t.
C5. ten behoeve van een gedocumenteerde uiteenzetting, beschouwing en betoog: - relevante informatie verzamelen en verwerken - deze informatie adequaat presenteren met het oog op doel, publiek, tekstsoort en conventies voor geschreven taal- concepten van de tekst reviseren op basis van geleverd commentaar

D6. De kandidaat kan een betoog: analyseren - beoordelen - opzetten

NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Argumentatieve vaardigheden
Kenmerken van de taakuitvoering3Fhavovwoexameneenheden
Zie Zakelijk lezen, Luisteren en kijken, Schrijfvaardigheid
Zie Zakelijk lezen, Luisteren en kijken, Schrijfvaardigheid
D6. De kandidaat kan een betoog: analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.n.v.t.NE/3F Zakelijke teksten
Vakinhoud: standpunten en argumenten, objectieve en subjectieve argumenten, argumentatieschema's, aarvaardbaarheid van een betoog, drogredenen, documenteren ten behoeve van een betoog, betoog structureren, betoog mondeling presenteren, betoog schriftelijk
Vakinhoud: standpunten en argumenten, objectieve en subjectieve argumenten, argumentatieschema's, aarvaardbaarheid van een betoog, drogredenen, documenteren ten behoeve van een betoog, betoog structureren, betoog mondeling presenteren, betoog schriftelijk presenteren
n.v.t.
D6. De kandidaat kan een betoog: analyseren - beoordelen - opzetten

n.v.t.NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden
Vakinhoud: standpunten en argumenten, objectieve en subjectieve argumenten, argumentatieschema's, aanvaardbaarheid van een betoog, drogredenen, documenteren ten behoeve van een betoog, betoog structureren, betoog mondeling presenteren, betoog schriftelijk
Vakinhoud: standpunten en argumenten, objectieve en subjectieve argumenten, argumentatieschema's, aanvaardbaarheid van een betoog, drogredenen, documenteren ten behoeve van een betoog, betoog structureren, betoog mondeling presenteren, betoog schriftelijk presenteren
n.v.t.n.v.t.
D6. De kandidaat kan een betoog: analyseren - beoordelen - opzetten

NE/Domein D: Argumentatieve vaardigheden