havo/vwo onderbouw

Voor de onderbouw van havo/vwo vindt u leerlijnen, kerndoelen en tussendoelen, basis- en keuzestof en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de vakken of leergebieden kunt u de gewenste informatie aanklikken. Onder de knop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder een leerlijn, onder kerndoelen en tussendoelen, onder basis- en keuzestof en waaruit de beschrijving van Samenhang uit bestaat.