helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
VO Kerndoel 48: Produceren van kunst
De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
Produceren en presenteren
Uitvoeren & reflecteren

VO Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren
De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.
Produceren en presenteren
Uitvoeren & reflecteren

VO Kerndoel 50: Leren kijken en luisteren naar kunst
De leerling leert, op grond van enige achtergrondkennis, te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen.
Kijken en luisteren
Oriënteren & reflecteren

VO Kerndoel 51: Verslag doen van ervaringen
De leerling leert, met behulp van visuele of auditieve middelen, verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten (als toeschouwer en als deelnemer).
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Oriënteren & reflecteren

VO Kerndoel 52: Reflecteren op kunstzinnig werk
De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder kunstenaars.
Reflecteren en evalueren
Evalueren & reflecteren

Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Oriënteren & reflecteren