helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingKernconcepten
VO Kerndoel 42: Inzicht in de eigen omgeving
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
Welvaart en groei
Arm en rijk
Goede tijden, slechte tijden
Risico en informatie
Samenwerken en onderhandelen
Ruil
Markt
Ruilen over de tijd
Schaarste
VO Kerndoel 43: Cultuurverschillen in Nederland
De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met de seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
Welvaart en groei
Risico en informatie
Ruilen over de tijd
VO Kerndoel 44: De politiek
De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken zijn.
Goede tijden, slechte tijden
Arm en rijk
Samenwerken en onderhandelen
Markt
VO Kerndoel 45: Europese samenwerking
De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.
Samenwerken en onderhandelen
VO Kerndoel 46: Arm en rijk
De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.
Arm en rijk
Goede tijden, slechte tijden
Welvaart en groei
Samenwerken en onderhandelen
Ruil
Markt
Schaarste
VO Kerndoel 47: Oorlog, vrede en mensenrechten
De leerling leert actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.
Goede tijden, slechte tijden
Arm en rijk
Samenwerken en onderhandelen
Markt