helphelp

Tussendoelen

Economie ( havo vwo )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Schaarste14 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Behoeften, middelen en keuzes8 leermiddelenSpanning tussen behoeften en beperkte middelen.
De spanning verklaren die bestaat tussen behoeften en beperkte middelen

De spanning verklaren die bestaat tussen behoeften en beperkte middelen

VO 42, VO 46
Alternatieve aanwendbaarheidn.v.t.
Ontdekken of binnen gezinnen en bedrijven overeenkomsten bestaan in de afwegingen die worden gemaakt op basis van alternatieve aanwendbaarheid

VO 42, VO 46
Ruil12 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Productie en consumptie5 leermiddelenOnderscheid tussen produceren en consumeren
Het onderscheid tussen productie en consumptie verklaren en de functie van ruil hierin beschrijven

Het onderscheid tussen productie en consumptie verklaren en de functie van ruil hierin beschrijven

VO 42, VO 46
Ontstaan van bedrijven
Motieven voor winststreven en behoeftebevrediging verklaren

Motieven voor winststreven en behoeftebevrediging verklaren

VO 42, VO 46
Geld12 leermiddelenDe eigenschappen van geld
Voorbeelden geven van geld als ruil-, reken- en oppotmiddel

De intrinsieke en extrinsieke waarde van geld onderscheiden

VO 42, VO 46
Markt28 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Vraag en aanbod11 leermiddelenHoe werkt de markt?
Uitleggen op welke wijze de omzet wordt verkregen en rekenkundig onderbouwen

Uitleggen op welke wijze de omzet wordt verkregen en rekenkundig onderbouwen

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Goederen en diensten7 leermiddelenWat wordt er verhandeld en op welke wijze?
Concrete markten en abstracte markten onderscheiden

Concrete markten en abstracte markten onderscheiden

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Marketing en personeel4 leermiddelenHoe worden de producten aan de man gebracht en door wie?
Voorbeelden geven van personeelsbeleid

Voorbeelden geven van personeelsbeleid

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Financiën8 leermiddelenOp welke wijze komt de kostprijs van een product of dienst tot stand?
De kostprijs van een product berekenen

De kostprijs van een product berekenen en bepalen bij welke productieomvang men winst maakt

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Balans5 leermiddelenActiva en passiva
Een eenvoudige balans opstellen inclusief mutaties

Een eenvoudige balans opstellen inclusief mutaties

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Ruilen over de tijd3 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
LevensloopDe mens als "kapitaalgoed" (human capital).
De verschillende ‘levensfasen’ beschrijven waarin personen en gezinnen zich  bevinden

De verschillende ‘levensfasen’ beschrijven waarin personen en gezinnen zich  bevinden

VO 42, VO 43
Sparen en investeren2 leermiddelenOp welke wijze vergaart men vermogen en op wijze trekken we vermogen aan?
Het belang aantonen van verschillende vermogensvormen

Het belang aantonen van verschillende vermogensvormen

VO 42, VO 43
Rente2 leermiddelenGeld lenen kost geld.
Het belang van scholing verklaren

Het belang van scholing verklaren

VO 42, VO 43
Samenwerken en onderhandelen3 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Dilemma's2 leermiddelenDe wijze waarop producten zonder prijs tot stand komen
Voorbeelden geven van positieve en/of negatieve externe effecten

Voorbeelden geven van positieve en/of negatieve externe effecten

VO 42, VO 44, VO 45, VO 46, VO 47
Overheid en collectieve goederenDe waarde die men hecht aan de eigen reputatie en binding
Met voorbeelden uitleggen wat de essentie is van een collectief goed

De invloed van reputatie en zelfbinding verhelderen bij de totstandkoming van samenwerking

VO 42, VO 44, VO 45, VO 46, VO 47
Risico en informatie12 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Verzekeren9 leermiddelenHoe dekt men risico's af?
Beschrijven welke afweging een verzekerde maakt tussen kosten en risico bij het afsluiten van een verzekering

De motieven beschrijven om bepaalde verzekeringen wel of niet verplicht voor te schrijven (verplichte solidariteit)

VO 42, VO 43
Moral hazard4 leermiddelenWelke prikkels leiden tot welk gedrag?
Voorbeelden geven van risicovol en risicomijdend gedrag

Voorbeelden geven van risicovol en risicomijdend gedrag

VO 42, VO 43
Risico en beleggenJe geld op de beurs beleggen of op een spaarrekening storten?
Voorbeelden geven van beleggingen met een hoog/laag risico

Voorbeelden geven van beleggingen met een hoog/laag risico

VO 42, VO 43
OndernemingsvormenWelke rechtsvormen zijn er?
Verschillende bedrijfsvormen beschrijven

Verschillende bedrijfsvormen beschrijven

VO 42, VO 43
Welvaart en groei9 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
BBPDe optelsom van wat er in een land geproduceerd wordt.
Verschillende bedrijfsvormen beschrijven

Verschillende bedrijfsvormen beschrijven

VO 42, VO 43, VO 46
Belastingen1 leermiddelInkomstenbron van de overheid bestaande uit directe en indirecte belastingen.
Het progressieven belastingstelsels beschrijven

Het progressieven belastingstelsels beschrijven

VO 42, VO 43, VO 46
Economische groeiCombinatie van de determinanten Arbeid, Natuur, Kapitaal en Ondernemerschap resulterend in groei en vooruitgang.
Inkomensverschillen tussen landen verklaren

Inkomensverschillen tussen landen verklaren

VO 42, VO 43, VO 46
Arm en rijk
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
OntwikkelingsgebiedenOp welke wijze meten we welvaart?
Toelichten waarom de omvang van het BBP een beperkte welvaartsmaatstaf is

Toelichten waarom de omvang van het BBP een beperkte welvaartsmaatstaf is

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Goede tijden, slechte tijden7 leermiddelen
SubkernconceptenInhoudenhavovwokerndoelen onderbouw
Inflatie en koopkracht3 leermiddelenDe waarde van geld en wat men hier voor kan kopen
Verklaren dat de verandering van prijzen (inflatie en deflatie) van goederen en diensten invloed heeft op de koopkracht van mensen

Verklaren dat de verandering van prijzen (inflatie en deflatie) van goederen en diensten invloed heeft op de koopkracht van mensen

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
WerkloosheidIndien er meer aanbod is dan vraag
Voorbeelden geven van structurele- en conjuncturele werkloosheid

Voorbeelden geven van structurele- en conjuncturele werkloosheid

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
WisselkoersVraag en aanbod naar munt, resulterend in de prijs/wisselkoers
Verklaren dat het aanbod van en de vraag naar een valuta de wisselkoers (prijs van een valuta) bepalen en dit rekenkundig onderbouwen

Verklaren dat het aanbod van en de vraag naar een valuta de wisselkoers (prijs van een valuta) bepalen en dit rekenkundig onderbouwen

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47
Conjunctuur2 leermiddelenVerandering van de groei van het nationaal inkomen
Verklaren dat het loonniveau, de arbeidsproductiviteit en de inflatie invloed hebben op de internationale concurrentiepositie

Verklaren dat het loonniveau, de arbeidsproductiviteit en de inflatie invloed hebben op de internationale concurrentiepositie

VO 42, VO 44, VO 46, VO 47