Mens en Natuur

In het domein Mens en natuur is het actief leren van leerlingen te typeren vanuit twee verschillende perspectieven. Van kindsbeen af wil de mens zijn omgeving begrijpen en zoekt hij verklaringen. Daarnaast wil de mens de omgeving duurzaam beheersen om nu en in de toekomst in de eigen behoeften te voorzien.

De leerinhoud in dit domein staat beschreven in de betreffende kerndoelen (28-35) en kan op verschillende manieren aan de orde komen. Als u als school de keuze maakt voor een geïntegreerd leergebied, met daarbinnen nog mogelijke variaties in vakkencombinaties, dan klikt u het leergebied Mens en natuur aan. Maakt u de keuze voor afzonderlijke vakken dan kunt u het betreffende vak aanklikken. Het vak verzorging kan zowel een plaats krijgen binnen Mens en natuur als ook binnen Mens en maatschappij.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de vakken of leergebieden kunt u de gewenste informatie aanklikken. Onder de question.png knop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder een leerlijn, onder kerndoelen en tussendoelen, onder basis- en keuzestof en waaruit de beschrijving van Samenhang bestaat.