Moderne vreemde talen

Door beheersing van moderne vreemde talen vergroten leerlingen wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden. Engels neemt als wereldtaal voor ons land een centrale plaats in en is daarom voor alle leerlingen in het hele voortgezet onderwijs een verplicht vak. Een tweede en derde moderne vreemde taal zijn verplicht voor havo en vwo.

Er zijn geen kerndoelen geformuleerd voor andere moderne vreemde talen dan Engels. De kerndoelen voor Engels (11-18) kunnen worden gebruikt als leidraad voor het onderwijs in andere moderne vreemde talen.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de talen kunt u de gewenste informatie aanklikken. U kunt kiezen uit informatie over kerndoelen, tussendoelen en voor Engels basis- en keuzestof. Onder de verschillende question.png knoppen vindt u respectievelijk de beschrijving van wat verstaan wordt onder een leerlijn en vak kernen, onder kerndoelen en tussendoelen en onder basis- en keuzestof.