helphelp

Leerlijn Frans (Havo/vwo), Kijken en luisteren

( )

 
Voor meer informatie zie:

Er zijn geen kerndoelen geformuleerd voor andere moderne vreemde talen dan Engels. De kerndoelen voor Engels kunnen worden gebruikt als leidraad voor het onderwijs in andere moderne vreemde talen.

 

kerndoelen onderbouw havo/vwo bovenbouw exameneenheden