Exameneenheden
U bereidt uw leerlingen graag goed voor op de overstap naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de eindtermen.

Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis en vaardigheden waarover leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs minimaal zou moeten beschikken. In de onderbouw beginnen zij al naar dat eindniveau toe te werken.

Per vak vindt u de eindtermen voor het voortgezet onderwijs voor de verschillende niveaus. Als een eindterm in cursief geschreven is geldt deze voor het hoogste niveau van de daar vermelde niveaus.

Klikt u op één van de vak kernen dan krijgt u de leerlijn van deze afzonderlijke vak kern in beeld.