Kerndoelen
Wat hebben uw leerlingen geleerd in het basisonderwijs? Met welke bagage komen zij uw school binnen? En hoe sluit u daarbij aan? De kerndoelen helpen u op weg.

In het primair onderwijs geven de wettelijk verplichte kerndoelen aan wat leerlingen op het eind van hun basisschooltijd moeten kennen en kunnen. Basisscholen richten zich op deze kerndoelen bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. U weet daardoor wat leerlingen aan kennis en vaardigheden zouden moeten beheersen als zij beginnen in het voortgezet onderwijs.

Globale doelen en vak kernen
Ook voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gelden globaal geformuleerde kerndoelen. U hebt hierdoor de ruimte om zelf inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijsprogramma voor leerlingen. De vak kernen bieden houvast bij het maken van die keuzes. Zij beschrijven inhouden die aan bod kunnen komen om de betreffende kerndoelen te realiseren. Klikt u op één van de vak kernen dan krijgt u de leerlijn van deze afzonderlijke vak kern in beeld.