Leerlijnen
Basisschool, onderbouw van het voortgezet onderwijs, bovenbouw: ze hebben allemaal hun eigen manier om de vakinhouden te ordenen. Om u te helpen de doorgaande leerlijn in de gaten te houden, ontwikkelde SLO de vak kernen.

Het is belangrijk dat de diverse fasen van de schoolloopbaan van leerlingen goed op elkaar aansluiten. Een doorlopende – of doorgaande – leerlijn maakt duidelijk hoe een leerling stap voor stap toewerkt naar een eindniveau. In zo’n leerlijn staat per vak/leergebied beschreven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet kennen en kunnen.

Over vak kernen
Vak kernen zijn de bouwstenen die de leerlijnen ordenen van het primair onderwijs tot en met de bovenbouw havo/vwo of vmbo. Deze bouwstenen verschillen per vak. Bij geschiedenis zijn het bijvoorbeeld de tien tijdvakken, bij wiskunde de domeinen en bij economie de kernconcepten.

Hulp bij vormgeven leerlijnen
De vak kernen geven een overzicht van alle voorgeschreven kerndoelen en eindtermen. U kunt deze overzichten gebruiken bij het vormgeven van een doorlopende leerlijn voor een vak of leergebied. Klikt u op één van de vak kernen dan krijgt u de leerlijn van deze afzonderlijke vak kern in beeld.

Meer informatie: