vmbo onderbouw

Voor de onderbouw van het vmbo vindt u leerlijnen, kerndoelen en tussendoelen, basis- en keuzestof en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de vakken of leergebieden kunt u de gewenste informatie aanklikken. Onder question.pngknop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder een leerlijn, onder kerndoelen en tussendoelen, onder basis- en keuzestof en waaruit de beschrijving van Samenhang bestaat.

Leerdoelenkaarten

Om het curriculumontwerpproces voor gepersonaliseerd leren te stimuleren heeft SLO leerdoelkaarten ontworpen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De kaarten sluiten aan bij de hoofdstructuur van de leergebieden en vakken zoals op deze site staat vermeld.

Een leerdoelenkaart bevat concrete leerdoelen voor leerlingen per vak en bijbehorende beheersingsniveaus oplopend van vmbo-bb naar vwo. Per vak hebben vakexperts van SLO een kaart opgeleverd met inhoudelijke en vaardigheidsdoelen. Iedere kaart is voorzien van een visualisatie. De kaarten hebben geen wettelijke status. Ze zijn bedoeld als startpunt bij het bepalen van leerdoelen en onderwijsinhoud. Daarmee zijn de kaarten één van de 'designtools' waarmee een curriculum voor gepersonaliseerd leren kan worden vormgegeven.


Leerdoelenkaart Aardrijkskunde  (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Biologie (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Economie (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Geschiedenis (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Nederlands (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Scheikunde (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Techniek Inhouden (PDF), (XLSX) - Techniek Vaardigheden (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Wiskunde (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaarten MVT:

Duits (PDF), (DOCX)

Engels (PDF), (DOCX)

Frans (PDF), (DOCX)Meer informatie: