helphelp

Samenhang

( )

Biologische eenheid
VaksubkernenSamenhang
LevenskenmerkNatuurkunde

Materie, Bouw van de materie

Scheikunde

Materie, Atoombouw

Scheikunde

Materie, Element en verbinding

OrganismeBiologie

Dynamisch evenwicht, Ecosysteem

Instandhouding
VaksubkernenSamenhang
CelstofwisselingNatuurkunde

Energie, Vormen van energie, energieomzetting, transport, opwekking, arbeid, rendement, vermogen

Scheikunde

Energie, Energie-effecten bij reacties

Stofwisseling van het organismeNatuurkunde

Energie, Waardering

Scheikunde

Reactiviteit, Verbranding

RegelingBiologie

Dynamisch evenwicht, Ecosysteem

Biologie

Interactie, Gedrag

Technologie

Technologie, Technologische ontwikkelingen

VoedingBiologie

Dynamisch evenwicht, Voedselrelaties

GezondheidNatuurkunde

Licht, geluid en straling, EM-straling (niet zichtbaar)

Biologie

Voortplanting en reproductie, Seksualiteit

Biologie

Interactie, Beweging

Technologie

Technologie, Wisselwerking technologie, natuurwetenschap en samenleving

Interactie
VaksubkernenSamenhang
WaarnemingNatuurkunde

Licht, geluid en straling, Licht

Natuurkunde

Licht, geluid en straling, Geluid

BewegingNatuurkunde

Kracht en beweging, Kracht/beweging bij mensen, verkeer, transport van goederen en zonnestelsel

Biologie

Instandhouding, Beweging

GedragBiologie

Instandhouding, Regeling

Biologie

Voortplanting en reproductie, Seksualiteit

Evolutie
VaksubkernenSamenhang
Natuurlijke selectieBiologie

Voortplanting en reproductie, Erfelijkheid

Dynamisch evenwicht
VaksubkernenSamenhang
EcosysteemBiologie

Instandhouding, Regeling

Biologie

Biologische eenheid, Organisme

VoedselrelatiesBiologie

Instandhouding, Voeding

DuurzaamheidScheikunde

Energie, Fossiele brandstoffen

Natuurkunde

Energie, Energie in de toekomst