helphelp

Samenhang

( )

Materie
SubconceptenSamenhang
Bouw van de materieBiologie

Biologische eenheid, Levenscyclus

Natuurkunde

Ruimte, zonnestelsel

Natuurkunde

Licht, geluid en straling, EM-straling (niet zichtbaar)

Scheikunde

Materie, Mengsels en zuivere stoffen

Scheikunde

Materie, Atoombouw

Scheikunde

Materie, Element en verbinding

Natuurkunde

Kracht en beweging, Kracht

Stoffen en eigenschappen van stoffenNatuurkunde

Energie, Vormen van energie, energieomzetting, transport, opwekking, arbeid, rendement, vermogen

Energie
SubconceptenSamenhang
Vormen van energie, energieomzetting, transport, opwekking, arbeid, rendement, vermogenScheikunde

Energie, Fossiele brandstoffen

Natuurkunde

Materie, Stoffen en eigenschappen van stoffen

Biologie

Instandhouding, Celstofwisseling

Scheikunde

Energie, Energie-effecten bij reacties

Technologie

Technologie, Energie

Natuurkunde

Kracht en beweging, Kracht

Warmte, verbranding, thermodynamicaBiologie

Instandhouding, Stofwisseling van het organisme

Scheikunde

Energie, Energie-effecten bij reacties

Scheikunde

Reactiviteit, Verbranding

Elektriciteit en magnetismeNatuurkunde

Licht, geluid en straling, Licht

Energie in de toekomstBiologie

Dynamisch evenwicht, Duurzaamheid

Biologie

Dynamisch evenwicht, Duurzaamheid

Natuurkunde

Ruimte, zonnestelsel

Licht, geluid en straling
SubconceptenSamenhang
LichtBiologie

Interactie, Waarneming

Natuurkunde

Energie, Elektriciteit en magnetisme

Scheikunde

Energie, Ontleding

Scheikunde

Reactiviteit, Chemische reacties

Technologie

Technologie, Technische systemen

EM-straling (niet zichtbaar)Natuurkunde

Licht, geluid en straling, EM-straling (niet zichtbaar)

Biologie

Instandhouding, Gezondheid

Technologie

Technologie, Technische systemen

GeluidTechnologie

Technologie, Technische systemen

Biologie

Interactie, Waarneming

Technologie

Technologie, Technische systemen

Kracht en beweging
SubconceptenSamenhang
KrachtNatuurkunde

Materie, Bouw van de materie

Kracht en beweging bij mensen, verkeer, transport van goederenTechnologie

Technologie, Energie