helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingConcepten
VO Kerndoel 29: Sleutelbegrippen
De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties in het dagelijks leven.
Energie
Reactiviteit
Schaal, verhouding en hoeveelheid
Materie
VO Kerndoel 31: Processen in de natuur
De leerling leert o.a. door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en milieu.
Energie
Reactiviteit
Schaal, verhouding en hoeveelheid
Materie
VO Kerndoel 32: Theorieën in de natuur
De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.
Energie
Reactiviteit
Schaal, verhouding en hoeveelheid
Materie