helphelp

Samenhang

( )

Materie
SubconceptenSamenhang
Mengsels en zuivere stoffenNatuurkunde

Materie, Stoffen en eigenschappen van stoffen

Technologie

Technologie, Materialen

Mengen en scheidenNatuurkunde

Materie, Stoffen en eigenschappen van stoffen

Scheikunde

Schaal, verhouding en hoeveelheid, Gehaltes

Scheikunde

Energie, Ontleding

Element en verbindingScheikunde

Reactiviteit, Chemische reacties

Biologie

Biologische eenheid, Levenskenmerk

Natuurkunde

Materie, Bouw van de materie

AtoombouwNatuurkunde

Materie, Bouw van de materie

Scheikunde

Reactiviteit, Chemische reacties

Schaal, verhouding en hoeveelheid
SubconceptenSamenhang
GehaltesScheikunde

Materie, Mengen en scheiden

HoeveelheidScheikunde

Reactiviteit, Chemische reacties

Reactiviteit
SubconceptenSamenhang
Chemische reactiesScheikunde

Materie, Atoombouw

Scheikunde

Schaal, verhouding en hoeveelheid, Hoeveelheid

Scheikunde

Materie, Element en verbinding

Scheikunde

Energie, Energie-effecten bij reacties

Natuurkunde

Licht, geluid en straling, Licht

VerbrandingBiologie

Instandhouding, Stofwisseling van het organisme

Natuurkunde

Energie, Warmte, verbranding, thermodynamica

Technologie

Technologie, Energie

Energie
SubconceptenSamenhang
Energie-effecten bij reactiesScheikunde

Reactiviteit, Chemische reacties

Biologie

Instandhouding, Celstofwisseling

Natuurkunde

Energie, Vormen van energie, energieomzetting, transport, opwekking, arbeid, rendement, vermogen

Biologie

Instandhouding, Stofwisseling van het organisme

Natuurkunde

Energie, Warmte, verbranding, thermodynamica

Biologie

Dynamisch evenwicht, Duurzaamheid

OntledingScheikunde

Materie, Mengen en scheiden

Natuurkunde

Licht, geluid en straling, Licht

Technologie

Technologie, Technische systemen

Fossiele brandstoffenNatuurkunde

Energie, Energie in de toekomst

Natuurkunde

Energie, Vormen van energie, energieomzetting, transport, opwekking, arbeid, rendement, vermogen