helphelp

Leerlijn Rekenen/Wiskunde (PO-havo/vwo), Meten en meetkunde

( )

kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw bb havo A exameneenhedenbb havo B exameneenhedenbb havo D exameneenhedenbb vwo A exameneenhedenbb vwo B exameneenhedenbb vwo C exameneenhedenbb vwo D exameneenheden
n.v.t.
n.v.t.