Samenhang
Soms komt in de klas een onderwerp aan bod dat ook bij andere vakken/leergebieden wordt behandeld. Hoe maakt u dan aan de leerlingen duidelijk welke onderdelen bij elkaar horen? En hoe kan er binnen de school worden gezorgd voor onderlinge afstemming? De informatie op deze pagina helpt u hierbij.
U vindt hier verwijzingen naar vakken die een vergelijkbare inhoud aan de orde stellen in het programma. Deze informatie kan u helpen bij het afstemmen van de leerstof met andere vakken/leergebieden. Of misschien brengt het u op ideeën voor thema’s voor vakoverstijgende projecten of programmaonderdelen.