primair onderwijs

Voor een overzicht van kern- en tussendoelen heeft SLO destijds de website TULE ontwikkeld. Op Leerplan in beeld vindt u informatie over de inhoudelijke aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de leergebieden van het primair onderwijs, kunt u een leerlijn aanklikken. Daarin vindt u de beschrijving van de inhoudelijke leerlijn zoals die doorloopt van het primair naar het voortgezet onderwijs. Onder de knop Kerndoelen staat omschreven wat leerlingen bij dit leergebied moeten leren, geordend naar de vak kernen. Onder de knop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder leerlijnen en kerndoelen.