helphelp

Leerlijn Cultureel erfgoed (po)

( )

Sectoren
Kernen
kerndoelen primair onderwijs
1. Kijken en luisteren
Oriënteren & reflecteren

55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

55
2. Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Onderzoek en reflecteren

55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

55, 56
3. Produceren en presenteren
Uitvoeren en reflecteren

54:
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

54
4. Reflecteren en evalueren
Evalueren en reflecteren

55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

55