helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
PO Kerndoel 54: Uitdrukken en communiceren
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Produceren en presenteren
Uitvoeren & reflecteren

PO Kerndoel 55: Reflecteren
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Produceren en presenteren
Uitvoeren & reflecteren

Reflecteren en evalueren
Evalueren & reflecteren

Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Onderzoeken & reflecteren

Kijken en luisteren
Oriënteren & reflecteren

PO Kerndoel 56: Cultureel erfgoed
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Kijken en luisteren
Oriënteren & reflecteren

Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Onderzoeken & reflecteren