helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingDomeinen
PO Kerndoel 1: Informatie verwerven
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Schrijfvaardigheid
Mondelinge taalvaardigheid
PO Kerndoel 2: Spreken
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Mondelinge taalvaardigheid
PO Kerndoel 3: Informatie beoordelen
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Mondelinge taalvaardigheid
PO Kerndoel 4: Informatie opzoeken
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
Leesvaardigheid
PO Kerndoel 5: Teksttypen onderscheiden
De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
Schrijfvaardigheid
PO Kerndoel 6: Informatie ordenen
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale.
Schrijfvaardigheid
Leesvaardigheid
PO Kerndoel 7: Informatie vergelijken
De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
Leesvaardigheid
PO Kerndoel 8: Teksten produceren
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
Begrippenlijst en taalverzorging
Schrijfvaardigheid
PO Kerndoel 9: Plezier in lezen en schrijven
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
Schrijfvaardigheid
Leesvaardigheid
PO Kerndoel 10: Strategieen hanteren
De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Leesvaardigheid
Mondelinge taalvaardigheid
PO Kerndoel 11: Principes en regels
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: regels voor het spellen van werkwoorden;
Schrijfvaardigheid
PO Kerndoel 12: Woordenschat
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Leesvaardigheid
Mondelinge taalvaardigheid