​Het project Passende Perspectieven wil intern begeleiders (ib'ers), taalcoördinatoren en leraren ondersteunen bij het maken van (inhoudelijke) keuzes.

De leerroutes geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het oog op hun vervolgonderwijs. Er zijn vier leerroutes: