helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingKernen
PO Kerndoel 36: Staatsinrichting
De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en hun rol als burger.
Grenzen en identiteit
Burgerschap
PO Kerndoel 39: Milieu
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
Duurzaamheid
PO Kerndoel 43: Weer en klimaat
De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
Systeem aarde
PO Kerndoel 47: Ruimtelijke inrichting
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Landschappen (en menselijke activiteit)
Water
Arm en rijk
Globalisering
Duurzaamheid
Bevolking en ruimte
Burgerschap
PO Kerndoel 49: Spreiding van bevolking en landschap
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
Systeem aarde
Landschappen (en menselijke activiteit)
Water
Grenzen en identiteit
Arm en rijk
Duurzaamheid
Bevolking en ruimte
Globalisering
Burgerschap
PO Kerndoel 50: Kaart en atlas
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
Systeem aarde
Landschappen (en menselijke activiteit)
Water
Grenzen en identiteit
Globalisering
Duurzaamheid
Bevolking en ruimte
Burgerschap