helphelp

Tussendoelen

Aardrijkskunde ( po )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Burgerschap
SubkernenInhoudenpokerndoelen
LeefbaarheidLeefbaarheid in de eigen regio
Verschillen in leefbaarheid in de eigen regio verklaren en problemen oplossen.

PO 36, PO 50
Multiculturele samenlevingSpreiding van culturen in Nederland
Culturen, Bevolkingsgroepen
Spreiding van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland verklaren en waarderen.
Culturen, Bevolkingsgroepen

PO 49, PO 50
WereldburgerschapInternationale samenwerking en mondiale kwesties
Internationale samenwerking
Internationale samenwerking en mondiale kwesties waarderen.
Internationale samenwerking

PO 47, PO 50
Duurzaamheid
SubkernenInhoudenpokerndoelen
Ecologische voetafdruk/draagkracht en natuurDe ecologische voetafdruk, de ongelijkheid van welvaart op mondiaal niveau
welvaart
De ongelijkheid in ecologische voetafdruk beschrijven en een oplossing zoeken
welvaart

PO 49, PO 50
Natuurlijke hulpbronnenNatuurlijke hulpbronnen (water, voedsel en energie) in het dagelijks leven
energiebronnen, energievraagstukken
Natuurlijke hulpbronnen benoemen en relatie tussen gebruik van natuurlijke hulpbronnen en welvaart beschrijven en verklaren
energiebronnen, energievraagstukken

PO 39, PO 47, PO 49, PO 50
Voedselproductie en consumptie
voedselproductie, consumptie
Relaties leggen tussen voedselproductie en consumptie
voedselproductie, consumptie

PO 47, PO 50
BroeikaseffectOorzaken en gevolgen van het broeikaseffect
Het broeikaseffect verklaren en verantwoordelijk zijn voor de eigen omgeving

PO 49, PO 50
Bevolking en ruimte
SubkernenInhoudenpokerndoelen
BevolkingskenmerkenDemografische veranderingen op nationaal niveau
demografische veranderingen, bevolkingssamenstelling
De bevolkingssamenstelling verklaren en waarderen
demografische veranderingen, bevolkingssamenstelling

PO 49, PO 50
Bevolkingsspreiding en natuurlijke omgeving
bevolkingsspreiding, bevolkingsdichtheid, natuurlijke omgeving
Verband tussen bevolkingsdichtheid en natuurlijke omgeving verklaren.
bevolkingsspreiding, bevolkingsdichtheid, natuurlijke omgeving

PO 47, PO 49
MigratieMigratiepatronen van en naar Nederland
Migratie van en naar Nederland verklaren

PO 49, PO 50
Ruimtelijke ontwikkelingRuimtegebruik in Nederland
wonen, werken, recreëren
Het ruimtegebruik in Nederland beschrijven en verklaren
wonen, werken, recreëren

PO 47
Globalisering
SubkernenInhoudenpokerndoelen
Transport en vervoerInfrastructuur en transport in Nederland
Infrastructuur
Infrastructuur en transport beschrijven en verklaren
Infrastructuur

PO 47, PO 50
Global shiftNederland en de wereldeconomie
wereldeeconomie
Nederland doorvoerland verklaren
wereldeeconomie

PO 47, PO 50
Middelen van bestaanMiddelen van bestaan met name in Nederland
Middelen van bestaan beschrijven en verklaren

PO 47, PO 50
OntwikkelingsgebiedenKennis over ontwikkelingslanden
Ontwikkelingslanden verklaren en waarderen

PO 47, PO 50
Centrum-periferie relaties
centrum-periferie, handelsrelaties
(Handels)relaties tussen centrum en periferie verklaren en waarderen
centrum-periferie, handelsrelaties

PO 49, PO 50
Nederlandse ontwikkelingshulp
ontwikkelingshulp
Nederlandse ontwikkelingshulp beschrijven en waarderen
ontwikkelingshulp

PO 49, PO 50
Arm en rijk
SubkernenInhoudenpokerndoelen
Welvaart en welzijn in de eigen regio en NederlandWelzijn en welvaart in eigen omgeving/Nederland
welzijn
Verschillen in welvaart en welzijn in de eigen omgeving verklaren
welzijn

PO 47, PO 49
Grenzen en identiteit
SubkernenInhoudenpokerndoelen
CultuurKenmerken en spreidingspatronen van cultuur en cultuurgebieden
cultuurgebieden
De spreiding van grote cultuurgebieden beschrijven
cultuurgebieden

PO 49, PO 50
Grenzen afbakenenIndelen van gebieden op basis van grenzen
Veranderingen van grenzen beschrijven en verklaren

PO 49, PO 50
EuropaDe betekenis van Europa en Europese Unie voor inwoners uit Europa
europese unie, inwoners
Beschrijven en waarderen van Europa en de Europese Unie
europese unie, inwoners

PO 36, PO 50
Systeem aarde
SubkernenInhoudenpokerndoelen
WeerOnderdelen van weer en klimaat en de werking van de atmosfeer
atmosfeer, weer- en klimaatelementen
Weer- en klimaatelementen beschrijven en de werking van de atmosfeer verklaren
atmosfeer, weer- en klimaatelementen

PO 49, PO 50
De invloed van het weer op de samenleving
samenleving, beroepen
Relaties leggen tussen beroepen en activiteiten van de mens en het weer
samenleving, beroepen

PO 49, PO 50
KlimaatVerschillen tussen klimaten op aarde
aarde
De spreiding van de hoofdklimaten beschrijven en verklaren
aarde

PO 43, PO 49
Endogene krachtenDe werking van endogene krachten wereldwijd
De werking van endogene krachten beschrijven en verklaren

PO 49, PO 50
Endogene krachten en menselijke activiteiten
menselijke aticitiviteiten, beleid
Het beschrijven en waarderen van beleid om toekomstige problemen te voorkomen
menselijke aticitiviteiten, beleid

PO 49, PO 50
Exogene krachtenExogene krachten en landschapsvorming
landschapvorming
De landschapsvormende werking van exogene krachten beschrijven en verklaren
landschapvorming

PO 49, PO 50
Landschappen (en menselijke activiteit)
SubkernenInhoudenpokerndoelen
NatuurrampenOntstaan en gevolgen van natuurrampen
Oorzaken en gevolgen van natuurrampen beschrijven en verklaren

PO 49, PO 50
LandschapzonesLandschappen in Nederland en de wereld
Landschappen in Nederland beschrijven en verklaren

PO 47, PO 50
Water
SubkernenInhoudenpokerndoelen
WaterkringloopDe werking van de waterkringloop
De waterkringloop beschrijven en verklaren.

PO 49, PO 50
WaterproblematiekWatervraagstukken in de wereld
drinkwatervoorziening
Watervraagstuk (teveel, te weinig, te slechte kwaliteit) beschrijven
drinkwatervoorziening

PO 47, PO 49
WaterbeleidDuurzaam gebruik van water
waterwerken
Duurzaam watergebruik beschrijven en verklaren
waterwerken

PO 49, PO 50
Relatie tussen Nederland en het water
waterstress
Bijzondere Nederlandse waterwerken beschrijven en waarderen
waterstress

PO 47, PO 50