helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
PO Kerndoel 4: Informatie opzoeken
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
Verbanden en formules
PO Kerndoel 23: Wiskundetaal gebruiken
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
Verbanden en formules
Meten en meetkunde
Verhoudingen
Getallen
Inzicht en handelen
PO Kerndoel 24: Wiskundige problemen oplossen
De leerlingen leren praktische en formele reken-wiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
Verbanden en formules
Verhoudingen
Getallen
Inzicht en handelen
PO Kerndoel 25: Strategieen beoordelen
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van reken wiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.
Verbanden en formules
Getallen
Inzicht en handelen
PO Kerndoel 26: Structuren doorzien
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.
Verbanden en formules
Verhoudingen
Getallen
Inzicht en handelen
PO Kerndoel 27: Basisbewerkingen automatiseren
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.
Getallen
PO Kerndoel 28: Schattend rekenen
De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.
Getallen
PO Kerndoel 29: Handig rekenen
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Getallen
PO Kerndoel 30: Standaardprocedures
De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.
Getallen
PO Kerndoel 31: Rekenmachine
De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.
Verhoudingen
Getallen
Inzicht en handelen
PO Kerndoel 32: Meetkundige problemen oplossen
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
Verbanden en formules
Meten en meetkunde
PO Kerndoel 33: Eenheden en maten
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
Meten en meetkunde