helphelp

Leerlijn 21e eeuwse vaardigheden (Versie januari 2017)

( )

SLO is in opdracht van OCW bezig met het uitwerken van het ontwikkelen van leerlijnen van po tot en met vo voor digitale geletterdheid, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Komend jaar wordt samen met verschillende instellingen zoals scholen, ontwikkelaars, uitgevers de leerlijnen verder ontwikkelt op basis van eerste concepten van de voorbeeldmatig leerplankaders digitale geletterdheid, Zie deze link.
In de leerplankaders wordt al aangegeven wat de inhouden en beoogde doelen zijn voor funderend onderwijs, maar geven ook richting aan de competenties voor docenten om onderwijs te kunnen verzorgen. De uitwerkingen zijn daarom ook voorgelegd aan uitgevers en docentenopleidingen. Het leerplankader is voorbeeldmatig, maar wel het uitgangspunt van OCW om mee verder te gaan in de toekomst in curriculumontwikkeling met scholen.
 

Op dit moment zijn dit de eerste versies van digitale geletterdheid waar we graag feedback op ontvangen. De leerlijnen zijn bedoeld als richtinggevend en voorbeeldmatig en moeten scholen, uitgevers en ontwikkelaars helpen om onderwijs vorm te geven. We horen graag waar knelpunten of onduidelijkheden zitten en hoe we de uitwerkingen zouden kunnen verbeteren.
 
De leerlijnen zijn afgeleid van de doelen voor funderend onderwijs Digitale geletterdheid uitgewerkt in digitale vaardigheden. Op basis van deze uitwerkingen worden komend jaar ook leermiddelen, activiteiten verzameld die scholen kunnen gebruiken, een deel staat ook al op de website. .
 
De concept leerlijnen voor digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden zijn beschikbaar, deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar: 21eeuwsevaardigheden@slo.nl
Sectoren
Vakkernen
kerndoelen onderbouw kerndoelen Fase 4havo/vwo bovenbouw exameneenheden
1. Creatief denken en handelen

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
2. Probleemoplossend denken en handelen

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
3. ICT-(basisvaardigheden)

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
4. Informatievaardigheden

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
5. Mediawijsheid

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
6. Kritisch denken

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
7. Communiceren

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
8. Samenwerken

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
9. Sociale en culturele vaardigheden

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
10. Zelfregulering

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
11. Computational thinking

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.

Dit onderwerp maakt geen deel uit van de examenprogramma's.

H/V Niet van toepassing