helphelp

Leerlijn Digitale geletterdheid (Versie januari 2017)

( )

Sectoren
Vakkernen
kerndoelen onderbouw kerndoelen Fase 4havo/vwo bovenbouw exameneenheden
1. ICT-(basisvaardigheden)

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
2. Informatievaardigheden

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
3. Mediawijsheid

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.
n.v.t.
4. Computational thinking

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen PO.

N.V.T.

N.V.T.:
Dit onderwerp maakt geen deel uit van de kerndoelen VO.

N.V.T.

Dit onderwerp maakt geen deel uit van de examenprogramma's.

H/V Niet van toepassing