SO NL/ML

Bij de doelgroep normaal of moeilijk leren (nl/ml) gaat het om die leerlingen, die blind of slechtziend zijn (cluster 1-scholen); doof of slechthorend zijn of ernstige spraakmoeilijkheden hebben (cluster 2-scholen); langdurig ziek zijn (lzk-scholen); epileptisch zijn (ep-scholen); gedragsmoeilijkheden hebben (cluster 4-scholen).

Voor de doelgroep nl/ml is een overzicht van kerndoelen/leerlijnen, SLO-publicaties en externe bronnen opgesteld. Daarbij wordt verwezen naar ontwikkelingen en bruikbare materialen binnen het primair onderwijs.

Kerndoelen/leerlijnen