helphelp

Leerlijn Nederlands (PO-havo/vwo), Mondelinge taalvaardigheid

( )

kerndoelen primair onderwijsbeheersings­niveau 1Fbeheersings­niveau 2Fkerndoelen onderbouw beheersings­niveau 3Fhavo bovenbouw exameneenhedenvwo bovenbouw exameneenheden