helphelp

Leerlijn Nederlands (PO-vmbo), Mondelinge taalvaardigheid

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouwvmbo bovenbouw bb exameneenhedenbb vmbo kb/gl/tl exameneenheden

NE/K/4
Luister- en kijkvaardigheid
De kandidaat kan:
 • luister- en kijkstrategieën hanteren
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren
 • het doel van de makers van een programma aangeven
 • de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 • een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 • een instructie uitvoeren.
 
De kandidaat kan:
 • luister- en kijkstrategieën hanteren
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren
 • het doel van de makers van een programma aangeven
 • de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 • een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 • een instructie uitvoeren
 • de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de massamedia verspreid wordt.

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
De kandidaat kan:
 • relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren
 • het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen
 • het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek
 • het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten
 • in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen.
 

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang
De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.

NE/K/4
Luister- en kijkvaardigheid
De kandidaat kan:
 • luister- en kijkstrategieën hanteren
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren
 • het doel van de makers van een programma aangeven
 • de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 • een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 • een instructie uitvoeren.
 
De kandidaat kan:
 • luister- en kijkstrategieën hanteren
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren
 • het doel van de makers van een programma aangeven
 • de belangrijkste elementen van een programma weergeven
 • een oordeel geven over een programma en dit toelichten
 • een instructie uitvoeren
 • de waarde en betrouwbaarheid aangeven van de informatie die door de massamedia verspreid wordt.

NE/K/5 Spreek- en gespreksvaardigheid
De kandidaat kan:
 • relevante informatie verzamelen en verwerken ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie strategieën hanteren ten behoeve van de spreek- en gesprekssituatie
 • compenserende strategieën kiezen en hanteren
 • het spreek-/luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen
 • het spreek-/luisterdoel en taalgebruik richten op verschillende soorten publiek
 • het spreekdoel van anderen herkennen en de reacties van anderen inschatten
 • in spreek- en gesprekssituaties taalvarianten herkennen en daar adequaat op inspelen.
 

NE/V/1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.

NE/V/3 Vaardigheden in samenhang
De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.