helphelp

Leerlijn Aardrijkskunde vaardigheden (PO-vmbo), Aardrijkskundige werkwijzen hanteren

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouwkerndoelen ob vmbo kb/gl/tlvmbo bovenbouw bb exameneenhedenvmbo bovenbouw kb exameneenhedenvmbo bovenbouw gl/tl exameneenheden
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.