vmbo bovenbouw

Voor de bovenbouw van het vmbo vindt u leerlijnen en eindtermen, SE en CE onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de vakken kunt u de leerlijn aanklikken. Daarin vindt u de beschrijving van de vak inhoud zoals die voorgeschreven is in het primair onderwijs en in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo. Onder de knop Eindtermen staat omschreven wat leerlingen bij dit vak moeten leren, geordend naar de vak kernen. Onder de question.pngknop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder leerlijnen en eindtermen.