vmbo bovenbouw

Voor de bovenbouw van het vmbo vindt u leerlijnen en eindtermen, SE en CE onderdelen en een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Na een keuze gemaakt te hebben voor één van de vakken kunt u de leerlijn aanklikken. Daarin vindt u de beschrijving van de vak inhoud zoals die voorgeschreven is in het primair onderwijs en in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo. Onder de knop Eindtermen staat omschreven wat leerlingen bij dit vak moeten leren, geordend naar de vak kernen. Onder de question.pngknop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder leerlijnen en eindtermen.


Leerdoelenkaarten

Om het curriculumontwerpproces voor gepersonaliseerd leren te stimuleren heeft SLO leerdoelkaarten ontworpen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De kaarten sluiten aan bij de hoofdstructuur van de leergebieden en vakken zoals op deze site staat vermeld.

Een leerdoelenkaart bevat concrete leerdoelen voor leerlingen per vak en bijbehorende beheersingsniveaus van bb, kb en gl.
Per vak hebben vakexperts van SLO een kaart opgeleverd met inhoudelijke en vaardigheidsdoelen. Iedere kaart is voorzien van een visualisatie. De kaarten hebben geen wettelijke status. Ze zijn bedoeld als startpunt bij het bepalen van leerdoelen en onderwijsinhoud. Daarmee zijn de kaarten één van de 'designtools' waarmee een curriculum voor gepersonaliseerd leren kan worden vormgegeven.


Leerdoelenkaart Aardrijkskunde  (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Biologie (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Economie (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Geschiedenis (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart Nederlands (PDF),  (XLSX)

Leerdoelenkaart NASK1  (PDF), (XLSX)

Leerdoelenkaart NASK2 (PDF), (XLSX)


Leerdoelenkaarten MVT:

Engels (PDF), (DOCX)

Duits (PDF), (DOCX)

Frans (PDF), (DOCX)