helphelp

Leerlijn Groen Modulen (po-vmbo)

( )

Sectoren
Vakkernen
vmbo bovenbouw bb exameneenhedenvmbo bovenbouw kb exameneenhedenbb vmbo gl exameneenheden
1. Module 1 Groene productie (2001)

Module 1: Groene productie (v2020)
Taak:
Groene productie mogelijk maken:
o eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met omgevingsfactoren
o plantaardige producten vermeerderen, gewassen en planten telen en oogsten en daarbij gangbare technologie gebruiken
o op bedrijfsmatige wijze dieren houden, hierbij verantwoorde keuzes maken, met respect voor welzijn, voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid
 

P/GR/01

Module 1: Groene productie (v2020)
Taak:
Groene productie mogelijk maken:
o eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene sector, rekening houdend met omgevingsfactoren
o plantaardige producten vermeerderen, gewassen en planten telen en oogsten en daarbij gangbare technologie gebruiken
o op bedrijfsmatige wijze dieren houden, hierbij verantwoorde keuzes maken, met respect voor welzijn, voedselveiligheid, milieu en duurzaamheid
 

P/GR/01
n.v.t.
2. Module 2 Tussen productie en verkoop (2002)

Module 2: Tussen productie en verkoop (v2020)
Taak:
o voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantwoord, hanteren, verwerken, bereiden en bewaren
o in de groene sector geproduceerde producten, selecteren, verpakken en transport klaar maken
o een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verwerken tot een order en goederen klaarzetten voor verzending
 

P/GR/02

Module 2: Tussen productie en verkoop (v2020)
Taak:
o voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantwoord, hanteren, verwerken, bereiden en bewaren
o in de groene sector geproduceerde producten, selecteren, verpakken en transport klaar maken
o een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verwerken tot een order en goederen klaarzetten voor verzending
 

P/GR/02

Module 2: Tussen productie en verkoop (v2020)
Taak:
o voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en verantwoord, hanteren, verwerken, bereiden en bewaren
o in de groene sector geproduceerde producten, selecteren, verpakken en transport klaar maken
o een voorraadbeheersysteem gebruiken, bestelopdrachten in ontvangst nemen en verwerken tot een order en goederen klaarzetten voor verzending
 

P/GR/02
3. Module 3 Vergroening stedelijke omgeving (2018)

Module 3: Vergroening stedelijke omgeving (v2020)
Taak:
o een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en dieren
o een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren
o een groene ruimte onderhouden en beheren
o anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten
 

P/GR/03

Module 3: Vergroening stedelijke omgeving (v2020)
Taak:
o een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en dieren
o een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren
o een groene ruimte onderhouden en beheren
o anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten
 

P/GR/03

Module 3: Vergroening stedelijke omgeving (v2020)
Taak:
o een ontwerp maken voor de inrichting van een groene ruimte met planten en dieren
o een ontwerp voor een groene ruimte met planten en dieren realiseren
o een groene ruimte onderhouden en beheren
o anderen informeren over het belang van planten en dieren en over de herkomst van natuurlijke producten
 

P/GR/03
4. Module 4 Groene vormgeving en verkoop (2004)

Module 4: Groene vormgeving en verkoop (v2020)
Taak:
in de groene sector:
o verschillen tussen winkelformules benoemen en hier naar handelen, producten bestellen en bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verwerken en verzorgen
o ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelformule
o producten verkopen

P/GR/04

Module 4: Groene vormgeving en verkoop (v2020)
Taak:
in de groene sector:
o verschillen tussen winkelformules benoemen en hier naar handelen, producten bestellen en bestelde goederen en producten in ontvangst nemen, controleren, verwerken en verzorgen
o ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de hand van een winkelformule
o producten verkopen

P/GR/04
n.v.t.