helphelp

Einddoelen

Horeca, Bakkerij en Recreatie ( bb kb gl )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Algemene kennis en vaardigheden
Inhoudenbbkbglexameneenheden
De kandidaat kan de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken;

De kandidaat kan informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven;

De kandidaat kan voor opleiding en beroep relevante berekeningen uitvoeren;

De kandidaat kan plannen en organiseren in een beroeps(opleiding) gerelateerde situatie;

De kandidaat kan op systematische en doelgerichte wijze werkzaamheden uitvoeren op basis van een planning met de inzet van vakdeskundigheid en met aandacht voor een zo hoog mogelijke kwaliteit;

De kandidaat kan mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, voorbereiding, proces en product;

De kandidaat kan reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk;

De kandidaat kan samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden;

De kandidaat kan werkzaamheden volgens de voorschriften en op een veilige wijze uitvoeren;

De kandidaat kan economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen;

De kandidaat kan professionele hulpmiddelen gebruiken en hun werking uitleggen;

De kandidaat kan hygiënisch werken;

De kandidaat kan milieubewust handelen;

De kandidaat kan zich aan- en inpassen in een bedrijfscultuur;

De kandidaat kan voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche;

De kandidaat kan in een (gesimuleerde) beroepssituatie en stage in een bedrijf omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.

De kandidaat kan de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken;

De kandidaat kan informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven;

De kandidaat kan voor opleiding en beroep relevante berekeningen uitvoeren;

De kandidaat kan plannen en organiseren in een beroeps(opleiding) gerelateerde situatie;

De kandidaat kan op systematische en doelgerichte wijze werkzaamheden uitvoeren op basis van een planning met de inzet van vakdeskundigheid en met aandacht voor een zo hoog mogelijke kwaliteit;

De kandidaat kan mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, voorbereiding, proces en product;

De kandidaat kan reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk;

De kandidaat kan samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden;

De kandidaat kan werkzaamheden volgens de voorschriften en op een veilige wijze uitvoeren;

De kandidaat kan economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen;

De kandidaat kan professionele hulpmiddelen gebruiken en hun werking uitleggen;

De kandidaat kan hygiënisch werken;

De kandidaat kan milieubewust handelen;

De kandidaat kan zich aan- en inpassen in een bedrijfscultuur;

De kandidaat kan voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche;

De kandidaat kan in een (gesimuleerde) beroepssituatie en stage in een bedrijf omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.

De kandidaat kan de Nederlandse taal in opleidings- en beroepssituaties gebruiken;

De kandidaat kan informatie op allerlei manieren overzichtelijk en efficiënt verzamelen, ordenen en weergeven;

De kandidaat kan voor opleiding en beroep relevante berekeningen uitvoeren;

De kandidaat kan plannen en organiseren in een beroeps(opleiding) gerelateerde situatie;

De kandidaat kan op systematische en doelgerichte wijze werkzaamheden uitvoeren op basis van een planning met de inzet van vakdeskundigheid en met aandacht voor een zo hoog mogelijke kwaliteit;

De kandidaat kan mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden; onder meer over de planning, voorbereiding, proces en product;

De kandidaat kan reflecteren op de eigen werkwijze en op de kwaliteit van het eigen werk;

De kandidaat kan samenwerken en overleggen bij het uitvoeren van werkzaamheden;

De kandidaat kan werkzaamheden volgens de voorschriften en op een veilige wijze uitvoeren;

De kandidaat kan economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen;

De kandidaat kan professionele hulpmiddelen gebruiken en hun werking uitleggen;

De kandidaat kan hygiënisch werken;

De kandidaat kan milieubewust handelen;

De kandidaat kan zich aan- en inpassen in een bedrijfscultuur;

De kandidaat kan voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan werknemers in de branche;

De kandidaat kan in een (gesimuleerde) beroepssituatie en stage in een bedrijf omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht.

PK/HBR/A
Professionele kennis en vaardigheden
Inhoudenbbkbglexameneenheden
De kandidaat kan commerciële instelling tonen, met name gast-, klant- en servicegerichte houding en aankleden/ inrichten;

De kandidaat kan communicatieve vaardigheden toepassen;

De kandidaat kan ICT- vaardigheden toepassen, correspondentie;

De kandidaat kan ondernemersvaardigheden tonen; onder meer initiatief tonen, creatief zijn;

De kandidaat kan werken volgens een bedrijfsformule;

De kandidaat kan innovatie: inspelen op trends en ontwikkelingen op het gebied van smaak, creatie en duurzaamheid / de invloed van sociale media

De kandidaat kan berekenen van opbrengsten, kosten en winst;

De kandidaat kan ambachtelijke vaardigheden tonen en koppelen aan moderne technieken/ productie methoden;

De kandidaat kan relevante technologische ontwikkelingen en vaardigheden toepassen;

De kandidaat kan wet- en regelgeving toepassen

De kandidaat kan commerciële instelling tonen, met name gast-, klant- en servicegerichte houding en aankleden/ inrichten;

De kandidaat kan communicatieve vaardigheden toepassen;

De kandidaat kan ICT- vaardigheden toepassen, correspondentie;

De kandidaat kan ondernemersvaardigheden tonen; onder meer initiatief tonen, creatief zijn;

De kandidaat kan werken volgens een bedrijfsformule;

De kandidaat kan innovatie: inspelen op trends en ontwikkelingen op het gebied van smaak, creatie en duurzaamheid / de invloed van sociale media

De kandidaat kan berekenen van opbrengsten, kosten en winst;

De kandidaat kan ambachtelijke vaardigheden tonen en koppelen aan moderne technieken/ productie methoden;

De kandidaat kan relevante technologische ontwikkelingen en vaardigheden toepassen;

De kandidaat kan wet- en regelgeving toepassen

De kandidaat kan commerciële instelling tonen, met name gast-, klant- en servicegerichte houding en aankleden/ inrichten;

De kandidaat kan communicatieve vaardigheden toepassen;

De kandidaat kan ICT- vaardigheden toepassen, correspondentie;

De kandidaat kan ondernemersvaardigheden tonen; onder meer initiatief tonen, creatief zijn;

De kandidaat kan werken volgens een bedrijfsformule;

De kandidaat kan innovatie: inspelen op trends en ontwikkelingen op het gebied van smaak, creatie en duurzaamheid / de invloed van sociale media

De kandidaat kan berekenen van opbrengsten, kosten en winst;

De kandidaat kan ambachtelijke vaardigheden tonen en koppelen aan moderne technieken/ productie methoden;

De kandidaat kan relevante technologische ontwikkelingen en vaardigheden toepassen;

De kandidaat kan wet- en regelgeving toepassen

PK/HBR/B
Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling
Inhoudenbbkbglexameneenheden
De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’

De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen doormiddel van een ‘loopbaandossier’

De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’

De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen doormiddel van een ‘loopbaandossier’

De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’

De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen doormiddel van een ‘loopbaandossier’

PK/HBR/C