helphelp

Leerlijn Bewegingsonderwijs en sport (PO - vmbo), Bewegen regelen

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw exameneenheden

LO1/K/3  Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding
3. De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien van een aantal vaardigheden in bewegen en sport die bijdragen tot de ontwikkeling van de eigen leerkansen, zoals:
− kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen;
− eenvoudige regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden;
− in bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en verlies;
− verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen bewegingssituaties;
− oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport;
− kitisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden.
 

LO2/K/3 Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding
3. De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals:
- omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen;
- regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden;
- in bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en mislukken en winst en verlies;
- omgaan met verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht binnen bewegingssituaties;
- zich oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport;
- kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden.

LO2/K/10 Bewegen regelen
10. De kandidaat kan alleen of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is betrokken.