helphelp

Leerlijn Bewegingsonderwijs en sport (PO - vmbo), Bewegen verbeteren

( )

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw exameneenheden

LO1/K/4  Spel
4. De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen de volgende spelen uitvoeren:
− een slag- en loopspel, drie doelspelen, twee terugslagspelen (een vorm van volleybal en keuze uit minstens één vorm van badminton, tennis of tafeltennis), vormen van tik- en afgooispelen
en daarbij:
− zich houden aan afgesproken regels, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.
 

LO1/K/5  Turnen
5.  De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één of meer van de volgende turnactiviteiten uitvoeren:
− steun- en vrij springen, herhaald springen, zwaaien, balanceren en acrobatiek  
en daarbij:
− adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij regelende taken, waaronder hulpverlenen.
 

LO1/K/6  Bewegen op muziek
6. De kandidaat kan alleen of samen met anderen één van de volgende vormen van bewegen op muziek uitvoeren:
− ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of conditionele vormen op muziek;
en daarbij regelende taken uitvoeren, waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren;
dan wel:
− indien het bevoegd gezag hier op grond van de identiteit voor kiest, een vorm van bewegen op muziek naar keuze, of een andere bewegingsactiviteit waarbij ritme en tempo bepalend zijn.
 

LO1/K/7  Atletiek
7. De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen vormen van de volgende atletiekactiviteiten uitvoeren:
− hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm van werpen, stoten of slingeren;
en daarbij:
− basiskenmerken van training aangeven, conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid en regelende taken uitvoeren.
 

LO1/K/8  Zelfverdediging
8. De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen één van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren:
− stoeispelen (bijvoorbeeld: vormen van judo), trefspelen (bijvoorbeeld: vormen van boksen, schermen of karate-do)
en daarbij
− veiligheidsregels en (etiquette) regels bij zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren.
 

LO1/K/9  Actuele bewegingsactiviteiten
9. De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij voorkeur niet behoort tot één van de hierboven genoemde activiteitengebieden (bijvoorbeeld water-, winter- of outdoorsporten).
 

LO2/K/4 Spel
4. De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

LO2/K/5 Turnen
5. De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

LO2/K/6 Bewegen op muziek
6. De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

LO2/K/7 Atletiek
7. De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

LO2/K/8 Zelfverdediging
8. De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

LO2/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten
9. De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren.