Kunst en Cultuur
Maak een keuze voor één van de kunst en cultuurvakken. Dan treft u daarna de leerlijn met de beschrijving van de vak inhoud, zoals die voorgeschreven is, in het primair onderwijs en in de havo/vwo onderbouw en bovenbouw. Onder de knop Exameneenheden staat omschreven wat leerlingen bij dit vak voor de bovenbouw havo/vwo moeten leren, geordend naar de vak kernen. Onder de knop Einddoelen staat een compacte samenvatting van wat er over de vak (sub)kernen gekend moet worden vanuit de syllabus, handreiking schoolexamen en examenprogramma.

Onder de question.png knop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder leerlijnen, exameneenheden, einddoelen en SE/CE.