helphelp

Einddoelen

Geschiedenis ( bb kb gl/tl )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Regenten en vorsten
VaksubkernenInhoudenbbkbgl/tlexameneenheden
De koloniale relatie Indonesië - NederlandHandel van VOC met Zuidoost- Azië via factorijen in met name specerijen
De kandidaat kan herkennen en benoemen op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
handel, monopolie

De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
handel, monopolie

De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
handel, monopolie

GS/K/4/5/KB/GL/TL
Pruiken en revoluties
VaksubkernenInhoudenbbkbgl/tlexameneenheden
De koloniale relatie Indonesië - NederlandHandel van VOC met Zuidoost- Azië via factorijen in met name specerijen
De kandidaat kan herkennen en benoemen op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
handel, monopolie

De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
handel, monopolie

De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
handel, monopolie

GS/K/4/5/KB/GL/TL
Burgers en stoommachines
VaksubkernenInhoudenbbkbgl/tlexameneenheden
De koloniale relatie Indonesië - NederlandKolonisatie van Indonesië door Nederland, waarbij gebruik gemaakt wordt van het cultuurstelsel
De kandidaat kan herkennen en benoemen op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
kolonisatie, modern-imperialisme

De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
kolonisatie, modern-imperialisme

De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.
kolonisatie, modern-imperialisme

GS/K/4/5/KB/GL/TL
Geschiedenis en staatsinrichting van Nederland sinds 1848-1914Kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting
De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen
monarchie, republiek, democratie, dictatuur, grondwet,constitutie, verkiezingen, regering, coalitiepartijen, oppositiepartijen, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
monarchie, republiek, democratie, dictatuur, grondwet,constitutie, verkiezingen, regering, coalitiepartijen, oppositiepartijen, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
monarchie, republiek, democratie, dictatuur, grondwet,constitutie, verkiezingen, regering, coalitiepartijen, oppositiepartijen, wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht

GS/K/5/6/KB/GL/TL
De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
monarchie,republiek. democratie, dictatuur, grondwet,constitutie, verkiezingen, regering, coalitiepartijen, oppositiepartijen

Veranderingen herkennen in de bevoegdheden van parlement / volksvertegenwoordiging/ Staten-Generaal/ Eerste en Tweede Kamer die in 1848 tot stand kwamen.
grondwetsherziening 1848, recht van amendement, recht van enquête, ministeriële verantwoordelijkheid, onschendbaarheid van de koning, rechtstreekse verkiezingen, gemeenteraad, Provinciale Staten, censuskiesrecht, indirecte verkiezingen  

Beschrijven hoe de toenemende politieke en maatschappelijke participatie van burgerij, protestanten, rooms-katholieken, arbeiders en vrouwen in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot bewustwording van eigen identiteit en tot (verdere) emancipatie van deze groepen.
algemeen kiesrecht

n.v.t.n.v.t.GS/K/5/6/BB
Scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende en de rechterlijke macht
De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
rechtsstaat, onafhankelijke rechtspraak  

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
rechtsstaat, onafhankelijke rechtspraak  

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
rechtsstaat, onafhankelijke rechtspraak  

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Controlerende en wetgevende bevoegdheden van Eerste en Tweede Kamer
De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
recht van budget, recht enquête, recht van interpellatie, recht van initiatief, recht van amendement.

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
recht van budget, recht enquête, recht van interpellatie, recht van initiatief, recht van amendement.

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
recht van budget, recht enquête, recht van interpellatie, recht van initiatief, recht van amendement.

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Stappen van wetsvoorstel tot wet
De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
minister, wetsvoorstel, Tweede Kamer, Eerste Kamer

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
minister, wetsvoorstel, Tweede Kamer, Eerste Kamer

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
minister, wetsvoorstel, Tweede Kamer, Eerste Kamer

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Staatshoofden van Nederland
De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
Willem II, III, Wilhelmina

De kandidaat kan belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
Willem II, III, Wilhelmina

Belangrijke kenmerken van de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
Willem II, III, Wilhelmina

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Klassieke grondrechten
Enkele grondrechten herkennen en noemen, die in de loop van de 19e en 20e eeuw in de grondwet zijn opgenomen en daarbij onderscheid maken tussen klassieke en sociale grondrechten. Hij kan daarbij aangeven dat bepaalde grondrechten met elkaar op gespannen voet kunnen staan.
klassieke grondrechten, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, vrijheid van vereniging en vergadering, vrijheid van onderwijs

Enkele grondrechten herkennen en noemen, die in de loop van de 19e en 20e eeuw in de grondwet zijn opgenomen en daarbij onderscheid maken tussen klassieke en sociale grondrechten. Hij kan daarbij aangeven dat bepaalde grondrechten met elkaar op gespannen voet kunnen staan.
klassieke grondrechten, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, vrijheid van vereniging en vergadering, vrijheid van onderwijs

Enkele grondrechten herkennen en noemen, die in de loop van de 19e en 20e eeuw in de grondwet zijn opgenomen en daarbij onderscheid maken tussen klassieke en sociale grondrechten. Hij kan daarbij aangeven dat bepaalde grondrechten met elkaar op gespannen voet kunnen staan.
klassieke grondrechten, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, vrijheid van vereniging en vergadering, vrijheid van onderwijs

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Ontstaan van een parlementaire democratie
Veranderingen herkennen in de bevoegdheden van parlement / volksvertegenwoordiging/ Staten-Generaal/ Eerste en Tweede Kamer die in 1848 tot stand kwamen.
grondwetsherziening 1848, recht van amendement, recht van enquête, ministeriële verantwoordelijkheid, rechtstreekse verkiezingen, gemeenteraad, Provinciale Staten, censuskiesrecht, indirecte verkiezingen  

Veranderingen herkennen en beschrijven in de bevoegdheden van parlement / volksvertegenwoordiging/ Staten-Generaal/ Eerste en Tweede Kamer die in 1848 tot stand kwamen.
grondwetsherziening 1848,  recht van amendement, recht van enquête, ministeriële verantwoordelijkheid, rechtstreekse verkiezingen, gemeenteraad, Provinciale Staten, censuskiesrecht, indirecte verkiezingen  

Veranderingen herkennen en beschrijven in de bevoegdheden van parlement / volksvertegenwoordiging/ Staten-Generaal/ Eerste en Tweede Kamer die in 1848 tot stand kwamen.
grondwetsherziening 1848, constitutionele monarchie,  parlementair stelsel, recht van amendement, recht van enquête, ministeriële verantwoordelijkheid, onschendbaarheid van de koning, rechtstreekse verkiezingen, gemeenteraad, Provinciale Staten, censuskiesrecht, indirecte verkiezingen  

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Opvattingen van politieke en maatschappelijke organisaties en de aantrekkingskracht van politieke stromingen
Opvattingen van politieke en maatschappelijke  organisaties van liberalen, socialisten, confessionelen en feministen  aan het eind van de 19e eeuw  en het begin van de 20e eeuw en enkele van hun voormannen en -vrouwen herkennen.
liberalen, Liberale Unie, hogere burgerij,
 Willem II, (Rudolf) Thorbecke, Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, (Abraham) Kuyper, (Herman) Schaepman, (Pieter Jelles) Troelstra
 

Opvattingen van politieke en maatschappelijke  organisaties van liberalen, socialisten, confessionelen en feministen aan het eind van de 19e eeuw  en het begin van de 20e eeuw en enkele van hun voormannen en -vrouwen herkennen.
liberalen, Liberale Unie, hogere burgerij,
 Willem II, (Rudolf) Thorbecke, Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, (Abraham) Kuyper, (Herman) Schaepman, (Pieter Jelles) Troelstra
 

Opvattingen van politieke en maatschappelijke  organisaties van liberalen, socialisten, confessionelen en feministen  aan het eind van de 19e eeuw  en het begin van de 20e eeuw en enkele van hun voormannen en -vrouwen herkennen.
liberalen, Liberale Unie, hogere burgerij,
 Willem II, (Rudolf) Thorbecke, Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, (Abraham) Kuyper, (Herman) Schaepman, (Pieter Jelles) Troelstra
 

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Emancipatie
Beschrijven hoe de toenemende politieke en maatschappelijke participatie van burgerij, protestanten, rooms-katholieken, arbeiders en vrouwen in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot bewustwording van eigen identiteit en tot (verdere) emancipatie van deze groepen.
emancipatie, feministen,  Vereniging voor Vrouwenkiesrecht

Beschrijven hoe de toenemende politieke en maatschappelijke participatie van burgerij, protestanten, rooms-katholieken, arbeiders en vrouwen in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot bewustwording van eigen identiteit en tot (verdere) emancipatie van deze groepen.
emancipatie, verzuiling in partijen, media en onderwijs, vakbonden, feministen,  Vrije Vrouwenvereeniging, Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, Eerste Feministische Golf  

Beschrijven hoe de toenemende politieke en maatschappelijke participatie van burgerij, protestanten, rooms-katholieken, arbeiders en vrouwen in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot bewustwording van eigen identiteit en tot (verdere) emancipatie van deze groepen.
emancipatie, verzuiling in partijen, media en onderwijs, vakbonden, feministen,  Vrije Vrouwenvereeniging, Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, Eerste Feministische Golf  

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Reactie van Willem II op revolutie(dreigingen) elders in Europa en opvattingen van liberalen bij grondwetsherziening in 1848
Kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, voor tijdens en na 1848 herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
grondwetsherziening, liberalen

Kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, voor tijdens en na 1848 herkennen, beschrijven en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
grondwetsherziening, liberalen

Kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, voor tijdens en na 1848 herkennen, beschrijven en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
grondwetsherziening, liberalen

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Sociaal-economische veranderingen
Kenmerkende veranderingen, gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland ten tijde van de industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw noemen, herkennen
industrialisatie, kinderarbeid, sociale wetgeving,

Kenmerkende veranderingen, gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland ten tijde van de industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw noemen, herkennen, beschrijven en toepassen.
industrialisatie, kinderarbeid, sociale wetgeving,

Kenmerkende veranderingen, gebeurtenissen, personen en ontwikkelingen in Nederland ten tijde van de industrialisatie in de tweede helft van de negentiende eeuw noemen, herkennen, beschrijven en toepassen.
industrialisatie, modern-imperialisme, grondstoffen, afzetmarkten, verstedelijking, kinderarbeid, sociale kwestie, liefdadigheid, sociale wetgeving, armenwet, Kinderwetje van Van Houten, ongevallen wet, woningwet

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Historische personen
De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
koning Willem II, koning III, koningin Wilhelmina (Rudolf) Thorbecke, Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, (Abraham) Kuyper, (Herman) Schaepman, (Pieter Jelles) Troelstra

De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
koning Willem II, koning III, koningin Wilhelmina (Rudolf) Thorbecke, Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, (Abraham) Kuyper, (Herman) Schaepman, (Pieter Jelles) Troelstra

De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
koning Willem II, koning III, koningin Wilhelmina (Rudolf) Thorbecke, Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, (Abraham) Kuyper, (Herman) Schaepman, (Pieter Jelles) Troelstra

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Aantrekkelijkheid van politieke stromingenn.v.t.
Uitleggen waarom bepaalde groepen in de samenleving aan het eind van de 19e eeuw zich tot libaralisme, socialisme, christelijk politiek denken en/of feminisme aangetrokken voelden.
socialisten, sociaal-democraten, Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), arbeiders , protestanten, Anti-Revolutionaire Partij (ARP), kleine luyden, confessionelen, rooms-katholieken, RKSP   

Uitleggen waarom bepaalde groepen in de samenleving aan het eind van de 19e eeuw zich tot libaralisme, socialisme, christelijk politiek denken en/of feminisme aangetrokken voelden.
socialisten, sociaal-democraten, Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), arbeiders , protestanten, Anti-Revolutionaire Partij (ARP), kleine luyden, confessionelen, rooms-katholieken, RKSP   

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Conflict tussen Willem III en het parlement als gevolg van de Luxemburgse kwestie (1866-1867)n.v.t.
Kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, voor tijdens en na 1848 herkennen, beschrijven en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
constitutionele monarchie

Kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland, voor tijdens en na 1848 herkennen, beschrijven en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
constitutionele monarchie

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Uitbreiding kiesrechtn.v.t.n.v.t.
beschrijven hoe de toenemende politieke en maatschappelijke participatie van burgerij, protestanten, rooms-katholieken, arbeiders en vrouwen in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot bewustwording van eigen identiteit en tot (verdere) emancipatie van deze groepen.
algemeen kiesrecht, Caoutchouc-artikel (1887)

GS/K/5/6/KB/GL/TL
De industriële samenleving in NederlandDe overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geindustrialiseerde samenleving
Herkennen en benoemen hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

Herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

Herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in NederlandVan nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat en de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid
Herkennen en benoemen welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden, sociale wetten.

Herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden, sociale wetten.

Herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden, sociale wetten.

GS/K/7/11/KB/GL/TL
Ontwikkeling van de gezondheidszorg in NederlandDe ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland vanaf de 19e eeuw en de moreel-ethische gevolgen ervann.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven op welke wijze de gezondheidszorg zich in Nederland vanaf de 19e eeuw ontwikkeld heeft en ingaan op moreel-ethische gevolgen daarvan.

GS/V/4
De verhouding mens- milieuDe invloed die de mens in heden en verleden heeft/had op het milieu met aandacht voor de problemenn.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven op welke manier de mens in heden en verleden het milieu heeft beïnvloed en welke oplossingen er bedacht zijn en worden voor ontstane milieuproblemen.

GS/V/3
De wereldoorlogen
VaksubkernenInhoudenbbkbgl/tlexameneenheden
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)Staatkundige kaart van Europa
De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen.

Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog
De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
militarisme, nationalisme, industrialisatie, moderne (wapen)technieken, bondgenootschappen

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
militarisme, nationalisme, modern imperialisme, industrialisatie, moderne (wapen)technieken, wapenwedloop, bondgenootschappen, vijandbeelden

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
militarisme, nationalisme, modern imperialisme, industrialisatie, moderne (wapen)technieken, wapenwedloop, bondgenootschappen, vijandbeelden

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Aanleiding van de Eerste Wereldoorlog
De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije door Gavrilo Prinzip in Sarajevo

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije door Gavrilo Prinzip in Sarajevo

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
moord op kroonprins Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije door Gavrilo Prinzip in Sarajevo

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Verloop van de Eerste Wereldoorlog
De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
vrijwilligers, loopgravenoorlog

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
vrijwilligers, Von Schlieffenplan, loopgravenoorlog, onbeperkte duikbotenoorlog

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
vrijwilligers, Von Schlieffenplan, loopgravenoorlog, onbeperkte duikbotenoorlog

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Kenmerken van de Eerste Wereldoorlog
De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen
kenmerken: ‘moderne’ wapens en soort oorlogvoering, omvang en massaliteit, veel slachtoffers, propaganda

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
kenmerken: ‘moderne’ wapens en soort oorlogvoering, omvang en massaliteit, veel slachtoffers, propaganda, censuur, totale oorlog, gevolgen voor het dagelijks leven

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
kenmerken: ‘moderne’ wapens en soort oorlogvoering, omvang en massaliteit, veel slachtoffers, propaganda, censuur, totale oorlog, gevolgen voor het dagelijks leven

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Afloop van de Eerste Wereldoorlog
De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen
afloop: wapenstilstand

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
afloop: wapenstilstand

De oorzaken, aanleiding, verloop en afloop van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) herkennen en beschrijven.
afloop: wapenstilstand

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Centralen
De bondgenootschappen van Centralen en Geallieerden herkennen en noemen.
Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkse Rijk

De bondgenootschappen van Centralen en Geallieerden herkennen, noemen en beschrijven.
Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkse Rijk

De bondgenootschappen van Centralen en Geallieerden herkennen, noemen en beschrijven.
Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkse Rijk

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Geallieerden
De bondgenootschappen van Centralen en Geallieerden herkennen en noemen.
Geallieerden: Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland tot aan 1917, de Verenigde Staten vanaf 1917

De bondgenootschappen van Centralen en Geallieerden herkennen, noemen en beschrijven.
Geallieerden: Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland tot aan 1917 de commnistische revolutie, de Verenigde Staten vanaf de onbeperkte duikbotenoorlog 1917

De bondgenootschappen van Centralen en Geallieerden herkennen, noemen en beschrijven.
Geallieerden: Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland tot aan 1917 de commnistische revolutie, de Verenigde Staten vanaf de onbeperkte duikbotenoorlog 1917

GS/K/10/17/KB/GL/TL
De Eerste Wereldoorlog en NederlandNederland tijdens W.O.I
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
neutraliteit, mobilisatie, schaarste aan goederen, distributiesysteem met bonkaarten, opvang Belgische vluchtelingen, dodendraad

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
neutraliteit, mobilisatie, handelsbelemmeringen, schaarste aan goederen, distributiesysteem met bonkaarten, opvang Belgische vluchtelingen, dodendraad

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
neutraliteit, mobilisatie, handelsbelemmeringen, schaarste aan goederen, distributiesysteem met bonkaarten, opvang Belgische vluchtelingen, dodendraad

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Pacificatie, 1917
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
schoolstrijd, financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
schoolstrijd, financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
schoolstrijd, financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Grondwet, 1917, De vervanging van het districtenstelsel door een stelsel van evenredige vertegenwoordiging en de voor en nadelen van beide systemen
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
algemeen kiesrecht, actief en passief kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht voor vrouwen, stelsel van evenredige vertegenwoordiging

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
algemeen kiesrecht, actief en passief kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht voor vrouwen, districtenstelsel, stelsel van evenredige vertegenwoordiging

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
algemeen kiesrecht, actief en passief kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht voor vrouwen, districtenstelsel, stelsel van evenredige vertegenwoordiging

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Grondwet, 1917, De invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen
algemeen kiesrecht, actief en passief kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht voor vrouwen, actief kiesrecht voor vrouwen, stelsel van evenredige vertegenwoordiging

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
algemeen kiesrecht, actief en passief kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht voor vrouwen, actief kiesrecht voor vrouwen, districtenstelsel, stelsel van evenredige vertegenwoordiging

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
algemeen kiesrecht, actief en passief kiesrecht voor mannen, passief kiesrecht voor vrouwen, actief kiesrecht voor vrouwen, stelsel van evenredige vertegenwoordiging

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Revolutiepoging van Troelstra 1918
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen.

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Historische personen
De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Frans Ferdinand, Gavrilo Princip

De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Frans Ferdinand, Gavrilo Princip. (Pieter Jelles) Troelstra

De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Frans Ferdinand, Gavrilo Princip. (Pieter Jelles) Troelstra

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Interbellum (1918-1939)De staatkundige kaart van Europa,
De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Verdrag van Versailles
Enkele bepalingen van de Vrede van Versailles herkennen en noemen.
herstelbetalingen, gebiedsafstand,

Enkele bepalingen van de Vrede van Versailles herkennen en noemen.
herstelbetalingen, gebiedsafstand, demilitarisatie, ontstaan van nieuwe staten, oprichting van de Volkenbond

Enkele bepalingen van de Vrede van Versailles herkennen en noemen.
herstelbetalingen, gebiedsafstand, demilitarisatie, ontstaan van nieuwe staten, oprichting van de Volkenbond

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Economische crisis en het vertrouwen in de democratie
De gevolgen van de economische crisis voor het vertrouwen in de democratie in Europa en in het bijzonder voor Duitsland herkennen en beschrijven.
parlementaire democratie, Republiek van Weimar, Beurskrach op Wallstreet 1929

De gevolgen van de economische crisis voor het vertrouwen in de democratie in Europa en in het bijzonder voor Duitsland herkennen en beschrijven.
parlementaire democratie, Republiek van Weimar, inflatie, Beurskrach op Wallstreet 1929

De gevolgen van de economische crisis voor het vertrouwen in de democratie in Europa en in het bijzonder voor Duitsland herkennen en beschrijven.
parlementaire democratie, Republiek van Weimar, Dolkstootlegende, inflatie, bezetting van het Ruhrgebied 1923, mislukte staatsgreep door Hitler 1923, Dawesplan 1924, Duitsland lid van de Volkenbond 1926, Beurskrach op Wallstreet 1929

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Nazi-Duitsland
De belangrijkste ontwikkelingen in nazi-Duitsland herkennen.
nationaal-socialisme, machtsovername 1933,  afschaffing parlementaire democratie, dictatuur, Führer (principe),  terreur, gelijkschakeling, censuur, propaganda, vervolging van tegenstanders, geheime politie, persoonsverheerlijking, herbewapening, antisemitisme,discriminerende maatregelen, vervolging van ‘niet-arische’ bevolkingsgroepen en van politieke tegenstanders, concentratiekampen                                

De belangrijkste ontwikkelingen in nazi-Duitsland als voorbeeld van een extreemrechtse totalitaire staat, herkennen en beschrijven.
nationaal-socialisme, machtsovername 1933,  afschaffing parlementaire democratie, dictatuur, Führer (principe),  terreur, gelijkschakeling, totalitair, censuur, propaganda, indoctrinatie, vervolging van tegenstanders, geheime politie, persoonsverheerlijking, herbewapening, antisemitisme, rassenleer,  rassenwetten, discriminerende maatregelen, Kristallnacht 1938, vervolging van ‘niet-arische’ bevolkingsgroepen en van politieke tegenstanders, concentratiekampen                                

De belangrijkste ontwikkelingen in nazi-Duitsland als voorbeeld van een extreemrechtse totalitaire staat, herkennen en beschrijven.
nationaal-socialisme, fascisme, machtsovername 1933,  afschaffing parlementaire democratie, dictatuur, Führer (principe),  terreur, gelijkschakeling, totalitair, censuur, propaganda, indoctrinatie, vervolging van tegenstanders, geheime politie, persoonsverheerlijking, herbewapening, antisemitisme, rassenleer,  rassenwetten, discriminerende maatregelen, Kristallnacht 1938, vervolging van ‘niet-arische’ bevolkingsgroepen en van politieke tegenstanders, concentratiekampen,                                nazi-organisaties: NSDAP, SA, SS, Gestapo, Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Historische persoon
De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Hitler

De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Hitler

De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Hitler

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Buitenlandse politiek van Duitslandn.v.t.n.v.t.
De belangrijkste ontwikkelingen in nazi-Duitsland als voorbeeld van een extreemrechtse totalitaire staat, herkennen en beschrijven.
Lebensraum, Heim ins Reich, conferentie van München 1938,  Appeasementpolitiek, Anschluss 1938, niet-aanvalsverdrag 1939

GS/K/10/17/KB/GL/TL
De Sovjetunie als totalitaire staatn.v.t.n.v.t.
De belangrijkste ontwikkelingen in de Sovjet-Unie als voorbeeld van een extreemlinkse totalitaire staat herkennen en beschrijven.
communisme, rol communistische partij in de Sovjet-Unie, planeconomie, vijfjarenplan,  collectivisatie, kenmerken van stalinisme: totalitair, persoonsverheerlijking,  indoctrinatie, censuur, propaganda, terreur geheime politie, vervolging van tegenstanders, showprocessen, strafkampen, zuiveringen

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Historische personenn.v.t.n.v.t.
De volgende personenen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Mussolini, Lenin, Stalin

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Het interbellum in NederlandAlgemeen kiesrecht voor vrouwen
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen.
algemeen actief kiesrecht voor vrouwen 1919  

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
algemeen actief kiesrecht voor vrouwen 1919  

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven.
algemeen actief kiesrecht voor vrouwen 1919  

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Crisisjaren in Nederland
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
werkloosheid, stempelen, werkverschaffingsprojecten, aanpassingspolitiek, gevolg van de economische crisis voor de democratie,   NSB, handhaving neutraliteit

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
werkloosheid, stempelen, werkverschaffingsprojecten, aanpassingspolitiek, gevolg van de economische crisis voor de democratie,   NSB, handhaving neutraliteit

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
werkloosheid, stempelen, werkverschaffingsprojecten, aanpassingspolitiek, gevolg van de economische crisis voor de democratie,   NSB, handhaving neutraliteit

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Historische personen
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
(Anton) Mussert, (Hendrik) Colijn

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
(Anton) Mussert, (Hendrik) Colijn

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
(Anton) Mussert, (Hendrik) Colijn

GS/K/10/17/KB/GL/TL
De Tweede Wereldoorlog algemeenStaatkundige kaart van Europa
De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Oorzaken van de Tweede Wereldoorlog
De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen en noemen.
armoede, werkloosheid, verdrag van Versailles

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
armoede, werkloosheid, verdrag van Versailles, revanche, herbewapening, nationalisme

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
armoede, werkloosheid, verdrag van Versailles, revanche, herbewapening, nationalisme

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Begin van de Tweede Wereldoorlog
De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen en noemen.
inval van Duitsland in Polen 1939

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
inval van Duitsland in Polen 1939

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
inval van Duitsland in Polen 1939

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Verloop van de Tweede Wereldoorlog
De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen en noemen.
Blitzkrieg, slag om Engeland, Pearl Harbor 1941, slag bij Stalingrad 1942-1943, D-Day 6-6-1944

de oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
Blitzkrieg, slag om Engeland, Operatie Barbarossa 1941, Pearl Harbor 1941,  slag bij Stalingrad 1942-1943, D-Day 6-6-1944), tweefrontenoorlog

de oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
Blitzkrieg, slag om Engeland, Operatie Barbarossa 1941, Pearl Harbor 1941,  slag bij Stalingrad 1942-1943, D-Day 6-6-1944), tweefrontenoorlog

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Kenmerken van de Tweede Wereldoorlog
De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen en noemen.
 'moderne’ wapens, totale oorlog, bombardementen op steden, propaganda,  Holocaust, gaskamers

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
 'moderne’ wapens, totale oorlog, bombardementen op steden, propaganda, censuur, massamoorden, Holocaust, gaskamers

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
 'moderne’ wapens, totale oorlog, bombardementen op steden, propaganda, censuur, massamoorden, Holocaust, gaskamers

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Afloop van de Tweede Wereldoorlog
De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen en noemen.
Duitse overgave mei 1945, Japanse overgave na atoombommen op Hiroshima en Nagasaki aug. 1945, ontdekking vernietigingskampen  

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
Duitse overgave mei 1945, Japanse overgave na atoombommen op Hiroshima en Nagasaki aug. 1945, ontdekking vernietigingskampen  

De oorzaken, begin, verloop en afloop van de Tweede Wereldoorlog herkennen, noemen en beschrijven.
Duitse overgave mei 1945, Japanse overgave na atoombommen op Hiroshima en Nagasaki aug. 1945, ontdekking vernietigingskampen  

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Bondgenootschappen
De bondgenootschappen van As-mogendheden en Geallieerden herkennen en noemen.
As-mogendheden: Duitsland, Italië, Japan, Geallieerden: Groot-Brittannië, Sovjetunie vanaf 1941, Verenigde Staten vanaf 1941

De bondgenootschappen van As-mogendheden en Geallieerden herkennen en noemen.
As-mogendheden: Duitsland, Italië, Japan, Geallieerden: Groot-Brittannië, Sovjetunie vanaf 1941, Verenigde Staten vanaf 1941

De bondgenootschappen van As-mogendheden en Geallieerden herkennen en noemen.
As-mogendheden: Duitsland, Italië, Japan, Geallieerden: Groot-Brittannië, Sovjetunie vanaf 1941, Verenigde Staten vanaf 1941

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Historische personen
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Churchill, Roosevelt, Stalin

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Churchill, Roosevelt, Stalin

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Churchill, Roosevelt, Stalin

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Nederland in de Tweede WereldoorlogBegin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
mobilisatie, Duitse inval 10 mei 1940, bombardement op Rotterdam, capitulatie

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
mobilisatie, Duitse inval 10 mei 1940, bombardement op Rotterdam, capitulatie

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
mobilisatie, Duitse inval 10 mei 1940, bombardement op Rotterdam, capitulatie

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Verloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
bezetting, Nederlandse regering en koningshuis in ballingschap   

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
bezetting, Nederlandse regering en koningshuis in ballingschap   

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
bezetting, Nederlandse regering en koningshuis in ballingschap   

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Kenmerken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
NSB, Jodenvervolging, Februaristaking 1941, deportaties, Westerbork, Auschwitz,  collaboratie, aanpassing, verzet, ‘goed en fout’, landverraders, censuur, gedwongen tewerkstelling, razzia’s, onderduiken, persoonsbewijzen, overleven in bezettingstijd, distributiesysteem met bonkaarten, Hongerwinter

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
NSB, Jodenvervolging, Februaristaking 1941, deportaties, Westerbork, Auschwitz,  collaboratie, aanpassing, verzet, ‘goed en fout’, landverraders, censuur, gedwongen tewerkstelling, razzia’s, onderduiken, persoonsbewijzen, overleven in bezettingstijd, distributiesysteem met bonkaarten, spoorwegstaking 1944, Hongerwinter

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
NSB, Jodenvervolging, Februaristaking 1941, deportaties, Westerbork, Auschwitz,  collaboratie, aanpassing, verzet, ‘goed en fout’, landverraders, censuur, gedwongen tewerkstelling, razzia’s, onderduiken, persoonsbewijzen, overleven in bezettingstijd, distributiesysteem met bonkaarten, spoorwegstaking 1944, Hongerwinter

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Afloop van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
operatie Market Garden, slag om Arnhem 1944, bevrijding van Nederland 5 mei 1945

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
operatie Market Garden, slag om Arnhem 1944, bevrijding van Nederland 5 mei 1945

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
operatie Market Garden, slag om Arnhem 1944, bevrijding van Nederland 5 mei 1945

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
4 mei dodenherdenking, 5 mei Dag van de vrijheid

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
4 mei dodenherdenking, 5 mei Dag van de vrijheid

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
4 mei dodenherdenking, 5 mei Dag van de vrijheid

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Historische personen
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Anne Frank, Wilhelmina

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Anne Frank, Wilhelmina

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Anne Frank, Wilhelmina, Soekarno

GS/K/10/17/KB/GL/TL
De Tweede Wereldoorlog in Indonesiën.v.t.n.v.t.
Kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Indonesië herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
Japanse bezetting van de Nederlandse kolonie Indonesië 1942, kampen, dwangarbeid, Indonesisch nationalisme, bevrijding van Indonesië,15 augustus 1945

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Aantasting rechtsstaatn.v.t.n.v.t.
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting herkennen en beschrijven
gelijkschakeling

GS/K/10/17/KB/GL/TL
De industriële samenleving in NederlandDe overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geindustrialiseerde samenleving
Herkennen en benoemen hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

Herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

Herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in NederlandVan nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat en de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid
Herkennen en benoemen welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden sociale wetten.

Herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden sociale wetten.

Herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden sociale wetten.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereldAchtergronden en verloop van het conflict in het Midden-Oosten
Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven.

Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven en verklaren.

Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven en verklaren.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Ontwikkeling van de gezondheidszorg in NederlandDe ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland vanaf de 19e eeuw en de moreel-ethische gevolgen ervann.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven op welke wijze de gezondheidszorg zich in Nederland vanaf de 19e eeuw ontwikkeld heeft en ingaan op moreel-ethische gevolgen daarvan.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
De verhouding mens - milieu.De invloed die de mens in heden en verleden heeft/had op het milieu met aandacht voor de problemenn.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven op welke manier de mens in heden en verleden het milieu heeft beïnvloed en welke oplossingen er bedacht zijn en worden voor ontstane milieuproblemen.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Televisie en computer
VaksubkernenInhoudenbbkbgl/tlexameneenheden
Europa en de wereld (1945-1989)De staatkundige kaart van Europa
De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Koude Oorlog
De nieuwe machtsverhoudingen tussen de Verenigde Staten (het Westen/kapitalisme) en de Sovjetunie (het Oostblok/communisme) herkennen
invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, kernwapens, afschrikking

Enkele gebeurtenissen uit de Koude Oorlog en het einde van de Koude Oorlog in relatie tot wapenwedloop en hervormingspolitiek herkennen en beschrijven.
Hongaarse opstand 1956, bouw Berlijnse Muur 1961, Cubacrisis 1962,  wapenwedloop, glasnost, perestrojka, val van de Berlijnse Muur 1990

De nieuwe machtsverhoudingen tussen de Verenigde Staten (het Westen/kapitalisme) en de Sovjetunie (het Oostblok/communisme) herkennen en beschrijven.
invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, containment, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, ideologie, kapitalisme, democratie, communisme, dictatuur, kernwapens, afschrikking

Enkele gebeurtenissen uit de Koude Oorlog en het einde van de Koude Oorlog in relatie tot wapenwedloop en hervormingspolitiek herkennen en beschrijven.
Hongaarse opstand 1956, bouw Berlijnse Muur 1961, Cubacrisis 1962,  wapenwedloop, glasnost, perestrojka, val van de Berlijnse Muur 1990

De nieuwe machtsverhoudingen tussen de Verenigde Staten (het Westen/kapitalisme) en de Sovjetunie (het Oostblok/communisme) herkennen en beschrijven.
invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, containment, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, ideologie, kapitalisme, democratie, communisme, dictatuur, kernwapens, afschrikking

Enkele gebeurtenissen uit de Koude Oorlog en het einde van de Koude Oorlog in relatie tot wapenwedloop en hervormingspolitiek herkennen en beschrijven.
Hongaarse opstand 1956, bouw Berlijnse Muur 1961, Cubacrisis 1962, Praagse lente 1968, wapenwedloop, glasnost, perestrojka, val van de Berlijnse Muur 1989

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Internationale organisaties
De Europese en internationale samenwerking herkennen.
Verenigde Naties, Veiligheidsraad, vetorecht, samenwerking in Europa, EGKS, (E)EG

n.v.t.n.v.t.GS/K/10/16/BB
Historische personen
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Kennedy, Stalin, Chroesjtsjov, Reagan, Gorbatsjov

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Kennedy, Stalin, Chroesjtsjov, Reagan, Gorbatsjov

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Kennedy, Stalin, Chroesjtsjov, Reagan, Gorbatsjov

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Dekolonisatien.v.t.
De nieuwe machtsverhoudingen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog herkennen en beschrijven.
Europese mogendheden verzwakt, dekolonisatie

De nieuwe machtsverhoudingen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog herkennen en beschrijven.
Europese mogendheden verzwakt, dekolonisatie

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Internationale organisaties en motieven voor samenwerkingn.v.t.
De Europese en internationale samenwerking herkennen en beschrijven.
Verenigde Naties, Veiligheidsraad, vetorecht, samenwerking in Europa, EGKS, (E)EG

De Europese en internationale samenwerking herkennen en beschrijven.
Verenigde Naties, Veiligheidsraad, vetorecht, samenwerking in Europa, EGKS, (E)EG

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Nederland tussen 1945-1989Economische ontwikkelingen
de kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
Marshallplan, economische groei en welvaartsstijging, consumptiemaatschappij, verzorgingsstaat

de kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
wederopbouw, emigratie, Marshallplan, economische groei en welvaartsstijging, consumptiemaatschappij, verzorgingsstaat, werkloosheid in jaren tachtig

de kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
wederopbouw, emigratie, Marshallplan, economische groei en welvaartsstijging, consumptiemaatschappij, verzorgingsstaat, werkloosheid in jaren tachtig

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Sociaal-culturele veranderingen en toenemende pluriformiteit vanaf de jaren zestig:
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
amerikanisering, gastarbeid(ers), migranten uit voormalige Nederlandse koloniën, jongerencultuur, ontzuiling, belang van televisie, Tweede Feministische Golf

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
amerikanisering, gastarbeid(ers), migranten uit voormalige Nederlandse koloniën, jongerencultuur, ontzuiling, belang van televisie, Tweede Feministische Golf, toenemende democratisering/inspraak

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland herkennen en in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
amerikanisering, gastarbeid(ers), migranten uit voormalige Nederlandse koloniën, jongerencultuur, ontzuiling, belang van televisie, Tweede Feministische Golf, toenemende democratisering/inspraak

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Staatshoofden van Nederland
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Juliana, Beatrix

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Juliana, Beatrix

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Juliana, Beatrix

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Grondwetswijziging 1983
Grondrechten noemen die in 1983 in de grondwet zijn opgenomen.
sociale grondrechten, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op woongelegenheid

Onderscheid maken tussen klassieke en sociale grondrechten en daarbij aangeven dat bepaalde grondrechten met elkaar op gespannen voet kunnen staan.
sociale grondrechten (bescherming door de overheid): recht op bestaanszekerheid, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op woongelegenheid, recht op bewoonbaarheid van het land, recht op werk, recht op rechtsbijstand

Onderscheid maken tussen klassieke en sociale grondrechten en daarbij aangeven dat bepaalde grondrechten met elkaar op gespannen voet kunnen staan.
sociale grondrechten, bescherming door de overheid: recht op bestaanszekerheid, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op woongelegenheid, recht op bewoonbaarheid van het land, recht op werk, recht op rechtsbijstand

Onderscheid maken tussen klassieke en sociale grondrechten en daarbij aangeven dat bepaalde grondrechten met elkaar op gespannen voet kunnen staan.
sociale grondrechten (bescherming door de overheid): recht op bestaanszekerheid, recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht op woongelegenheid, recht op bewoonbaarheid van het land, recht op werk, recht op rechtsbijstand

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Historische personenn.v.t.
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Willem Drees, Soekarno

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Willem Drees, Soekarno

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Dekolonisatie van Indonesiën.v.t.n.v.t.
De gevolgen van het nationalisme in Indonesië, als voorbeeld van nationalisme, herkennen en beschrijven
onafhankelijke Republiek Indonesië 17 augustus 1945, Politionele acties 1947 en 1948, druk van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, soevereiniteitsoverdracht 1949

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Nieuwe Wereldorde (vanaf 1990)De staatkundige kaart van Europa
De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen.

De staatkundige kaart van Europa, behorend bij deze periode, herkennen en veranderingen verklaringen.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Gevolgen van de val van het communisme in Europa
De gevolgen van het einde van de Koude Oorlog en de daardoor gewijzigde machtsverhoudingen herkennen.
einde communistisch Oost-Europa, uiteenvallen van de  Sovjetunie 1990-1991, einde Koude Oorlog, ontstaan van nieuwe staten, Duitse eenwording, internationaal terrorisme, 11-09-2001

De gevolgen van het einde van de Koude Oorlog en de daardoor gewijzigde machtsverhoudingen herkennen en beschrijven.
einde communistisch Oost-Europa, uiteenvallen van de  Sovjetunie 1990-1991, einde Koude Oorlog, ontstaan van nieuwe staten, Duitse eenwording, herlevend nationalisme in Europa, uitbreiding van de NAVO, bestrijding terrorisme, internationaal terrorisme, 11-09-2001

De gevolgen van het einde van de Koude Oorlog en de daardoor gewijzigde machtsverhoudingen herkennen en beschrijven.
einde communistisch Oost-Europa, uiteenvallen van de  Sovjetunie 1990-1991, einde Koude Oorlog, ontstaan van nieuwe staten, Duitse eenwording, herlevend nationalisme in Europa, uitbreiding van de NAVO, bestrijding terrorisme, internationaal terrorisme, 11-09-2001

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Nederland vanaf 1990Nederland sinds 1990
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het juiste tijdsgewricht plaatsen.
economische groei in jaren negentig, de verzorgingsstaat ter discussie, individualisering, nieuwe media

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
economische groei in jaren negentig, poldermodel, overlegeconomie, de verzorgingsstaat ter discussie, bezorgdheid over nationale cultuur, identiteit, multiculturele samenleving, secularisatie, individualisering, nieuwe media, globalisering

De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in Nederland in het juiste tijdsgewricht plaatsen en toepassen.
economische groei in jaren negentig, poldermodel, overlegeconomie, de verzorgingsstaat ter discussie, bezorgdheid over nationale cultuur, identiteit, multiculturele samenleving, secularisatie, individualisering, nieuwe media, globalisering

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Autonomie onderdruk en invoering euro
De gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen.
EG, EU 1993, invoering euro 2002

n.v.t.n.v.t.GS/K/10/16/BB
Staatshoofden van Nederland
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Beatrix, Willem Alexander

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Beatrix, Willem Alexander

De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Beatrix, Willem Alexander

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Autonomie onderdruk en invoering euro en discussie over de richting van de EUn.v.t.
De gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen en beschrijven.
EG, EU 1993, invoering euro 2002, verenigde Staten van Europa

De gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen en beschrijven.
EG, EU 1993, invoering euro 2002, verenigde Staten van Europa

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Democratisch tekort, de relaties tussen de Europese instellingenn.v.t.
De gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen en beschrijven.
Europees Parlement, Europese Commissie, Raad van Ministers

De gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen en beschrijven.
Europees Parlement, Europese Commissie, Raad van Ministers

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Gevolgen van de voortgaande Europese samenwerking voor het dagelijks levenn.v.t.
De gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen en beschrijven.

De gevolgen van voortgaande Europese samenwerking voor Nederland herkennen en beschrijven.

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Opkomst van het populismen.v.t.n.v.t.
De kenmerkende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse staatsinrichting beschrijven.
referendum, populisme

GS/K/10/17/KB/GL/TL
Historische persoonn.v.t.n.v.t.
De volgende personen herkennen, noemen en deze in de tijd plaatsen.
Pim Fortuyn

GS/K/10/17/KB/GL/TL
De industriële samenleving in NederlandDe overgang van een agrarisch-stedelijke samenleving naar een geïndustrialiseerde samenleving
Herkennen en benoemen hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

Herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

Herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.
industriële samenleving, industriële revolutie, verstedelijking, dienstensector, massamedia, vakbonden, kapitalisme, klassenstrijd

GS/K/5/6/KB/GL/TL
Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in NederlandVan nachtwakersstaat tot verzorgingsstaat en de opbouw van een stelsel van sociale zekerheid
Herkennen en benoemen welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden sociale wetten.

Herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden sociale wetten.

Herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.
arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden sociale wetten.

GS/K/7/11/KB/GL/TL
De Koude OorlogOntstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog
Het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen, en benoemen welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.
invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, containment, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, ideologie, kapitalisme, democratie, communisme, dictatuur, kernwapens, afschrikking, invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, kernwapens, afschrikking, Hongaarse opstand 1956, bouw Berlijnse Muur 1961, Cubacrisis 1962, Praagse lente 1968, wapenwedloop, glasnost, perestrojka, val van de Berlijnse Muur 1989

Het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen en beschrijven, en aangeven welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.
invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, containment, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, ideologie, kapitalisme, democratie, communisme, dictatuur, kernwapens, afschrikking, invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, kernwapens, afschrikking, Hongaarse opstand 1956, bouw Berlijnse Muur 1961, Cubacrisis 1962, Praagse lente 1968, wapenwedloop, glasnost, perestrojka, val van de Berlijnse Muur 1989

Het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen en beschrijven, en aangeven welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.
invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, containment, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, ideologie, kapitalisme, democratie, communisme, dictatuur, kernwapens, afschrikking, invloedssferen, satellietstaten, IJzeren Gordijn, blokkade Berlijn, stichting BRD en DDR, NAVO, Warschaupact, kernwapens, afschrikking, Hongaarse opstand 1956, bouw Berlijnse Muur 1961, Cubacrisis 1962, Praagse lente 1968, wapenwedloop, glasnost, perestrojka, val van de Berlijnse Muur 1989

GS/K/9/15/KB/GL/TL
Cultureel- mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945Cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen voor de Nederlandse samenleving.
Herkennen en benoemen welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.

Herkennen en beschrijven welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en verklaren welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.

Herkennen en beschrijven welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en verklaren welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.

GS/K/8/13/KB/GL/TL
Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereldAchtergronden en verloop van het conflict in het Midden-Oosten
Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven.

Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven en verklaren.

Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven en verklaren.

De verhouding mens - milieuDe invloed die de mens in heden en verleden heeft/had op het milieu met aandacht voor de problemenn.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven op welke manier de mens in heden en verleden het milieu heeft beïnvloed en welke oplossingen er bedacht zijn en worden voor ontstane milieuproblemen.

GS/V/3
Ontwikkeling van de gezondheidszorg in NederlandDe ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland vanaf de 19e eeuw en de moreel-ethische gevolgen ervann.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven op welke wijze de gezondheidszorg zich in Nederland vanaf de 19e eeuw ontwikkeld heeft en ingaan op moreel-ethische gevolgen daarvan.

GS/V/4
Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede WereldoorlogDe invloed van de Verenigde Staten op de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog en verschillen in opvatting tussen Nederlandse politieke stromingen over de rol van de Verenigde Staten in de internationale politiekn.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven hoe de Verenigde Staten de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog hebben beïnvloed en ingaan op verschillen in opvatting tussen Nederlandse politieke stromingen over de rol van de Verenigde Staten in de internationale politiek.

GS/V/6
Verzuiling en ontzuiling in NederlandOorzaken en gevolgen van de verzuiling en ontzuilingn.v.t.n.v.t.
Herkennen en beschrijven welke zuilen er in Nederland na de Tweede Wereldoorlog waren, welke gevolgen de verzuiling voor de Nederlandse samenleving had en verklaren op welke wijze het proces van ontzuiling de samenleving heeft veranderd.

GS/V/5