helphelp

Leerlijn Nask1 inhouden (PO-vmbo), Licht, geluid en straling

( )

Toelichting en verantwoording van de doorlopende leerlijn

De uitwerking van het vak techniek is geplaatst onder het leergebied Mens en Natuur en onder het vak nask 1.
De beroepsgerichte vakken zijn nu nog niet opgenomen in Leerplan in beeld.

Voor meer informatie zie:

kerndoelen primair onderwijskerndoelen onderbouwvmbo bovenbouw bb exameneenhedenvmbo bovenbouw kb exameneenhedenvmbo bovenbouw gl/tl exameneenheden