helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingSleutels
VO Kerndoel 53: Bewegen beleven / Oriënteren op bewegingsactiviteiten
De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen.
Bewegen beleven
VO Kerndoel 54: Bewegen verbeteren / Uitbreiding van bewegingsrepertoire
De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn bewegingsrepertoire uit te breiden.
Bewegen verbeteren
VO Kerndoel 55: Bewegen verbeteren / Toepassen van bewegingsprincipes
De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te passen.
Bewegen verbeteren
VO Kerndoel 56: Bewegen beleven / Omgaan met andereren
De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, rekening te houden met de mogelijkheden en voorkeuren van anderen, en respect en zorg te hebben voor elkaar.
Bewegen beleven
VO Kerndoel 57: Bewegen regelen / Regelen en organiseren
De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten te beoefenen.
Bewegen regelen
VO Kerndoel 58: Gezond bewegen
De leerling leert door deel te nemen aan praktische bewegingsactiviteiten de waarde van het bewegen voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren.
Gezond bewegen