helphelp

Tussendoelen

Bewegen en sport ( basis vervolg gevorderd )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Bewegen verbeteren
SubsleutelsThema'sbasisvervolggevorderdkerndoelen onderbouw
Lopen (atletiek)Duurlopen
Opbouwen en tot finish volhouden van een laag en wisselend looptempo, nemen van rustperioden door af en toe te wandelen

Vlot opbouwen en tot finish volhouden van een vrijwel constant en passend looptempo, zonder wandelen

Snel vinden en tot finish volhouden van een zeer constant en hoog looptempo

VO 54, VO 55
Sprinten
Versnellend starten naar middelmatige loopsnelheid en onderhouden met wisselend tempo tot aan de finish

Versnellend starten naar hoge loopsnelheid en die onderhouden tot de finish

Snel versnellend starten naar hoge loopsnelheid en die onderhouden tot de finish

VO 54, VO 55
Springen (atletiek)Enkelvoudige vertesprongen
Versnellend aanlopen met verlies van snelheid in laatste passen, passief afzetten, kort zweven en soms terug vallen na landen

Versnellend aanlopen met behoud van snelheid in laatste passen, actief afzetten, ruim zweven en hurken bij landen

Versnellend tot grote snelheid aanlopen met versnellend ritme in laatste passen, explosief en volledig afzetten, zeer ruim zweven door de lucht, uitstellen van en zijwaarts hurken bij landen

VO 54, VO 55
Meervoudige vertesprongen
Versnellend aanlopen met verlies van snelheid in laatste passen, passief afzetten, korter zweven en soms terugvallen na landen

Versnellend aanlopen met behoud van snelheid in laatste passen, in regelmatig ritme en actief afzetten, ruim en even hoog zweven, met verschil in afstand bij de verschillende sprongen en hurken bij landen

Versnellend tot grote snelheid aanlopen met versnellend ritme in laatste passen, in regelmatig ritme, explosief en volledig afzetten, zeer ruim en hoger zweven, met even grote sprongen en uitstellen van hurken bij en naar zijkant landen

VO 54, VO 55
Hoogtesprongen
Versnellend aanlopen met verlies van snelheid in laatste passen, traag en passief richting lat afzetten, kort zweven en passief passeren van de lat

Versnellend aanlopen met behoud van snelheid in laatste passen, actief omhoog afzetten, ruim zweven en actief passeren van de lat

Versnellend aanlopen met versnellend ritme in laatste passen en plaatsen van 'stempas', explosief, volledig en recht omhoog afzetten, zeer ruim zweven en met uitstellend en dan actief passeren van de lat

VO 54, VO 55
Werpen (atletiek)Werpen
Vrij vlak of steil en met enige versnelling afwerpen van speer. Bal/speer zweeft met vlakke of te steile boog en rotatie om diepte as en landt weggedraaid van het verlengde van de werpbaan

Schuin omhoog en met behoorlijke versnelling afwerpen van speer. Bal/speer zweeft met ruime boog, zonder rotatie om diepte as en landt in het verlengde van de werpbaan

Schuin omhoog en met veel versnelling afwerpen van bal/speer. Bal/speer zweeft met zeer ruime boog en landt in het verlengde van de werpbaan met punt in de grond

VO 54, VO 55
Slingeren
Vrij vlak of steil en met geringe versnelling wegslingeren van discus. Voorwerp zweeft met vlakke boog, enigszins 'fladderend' en landt binnen de gestelde richting

Schuin omhoog en met behoorlijke versnelling wegslingeren van voorwerp. Voorwerp zweeft met ruime boog, draait om diepte-as in baan van de worp en landt binnen het gestelde richting

Schuin omhoog en met veel versnelling wegslingeren van voorwerp. Voorwerp zweeft met zeer ruime boog, draait snel om diepte as en landt horizontaal binnen het gestelde richting

VO 54, VO 55
Stoten
Vrij vlak of juist steil en met geringe versnelling wegstoten van kogel. Kogel zweeft met vlakke boog en landt op korte afstand

Schuin omhoog en met behoorlijke versnelling wegstoten van kogel. Kogel zweeft met ruime boog en landt op middel grote afstand

Schuin omhoog en met veel versnelling wegstoten van kogel. Kogel zweeft met zeer ruime boog en landt op zeer grote afstand

VO 54, VO 55
Bewegen op muziekUitvoeren van een dansmotief
Op aangeven van docent of andere leerling starten, doorlopen en beëindigen van dansmotieven op juiste moment en in juiste tempo en richting

Zelfstandig starten en doorlopen van dansmotieven op juiste moment en in juiste tempo en richting. Aan het eind van het motief kan worden doorgegaan met het volgende motief en/of richtingsverandering. Het motief wordt verrijkt met eenvoudige arm en body moves in het ritme

Zelfstandig en als enthousiast voorbeeld voor medeleerlingen starten en doorlopen van dansmotieven op juiste moment en in juiste tempo en richting. Aan het eind van het motief kan worden doorgegaan met het volgende motief en/of richtingsverandering. Het motief wordt wordt verrijkt met complexe en originele arm en body moves in het ritme. De leerling staat aan het einde van de dans stil in een expressieve eindpose

VO 54, VO 55
DoelspelenSpelen met dribbelen en/of samenspelen en onderscheppen
Als aanvaller openen van afspeellijnen, afspelen van de bal naar medespelers en van dichtbij schieten op het doel. Als verdediger mee terug gaan en sluiten van afspeellijnen en schietlijnen

Als aanvaller openen van afspeellijnen, afschermen van de bal en overzicht nemen, tijdig afspelen van de bal naar medespelers en gericht schieten op het doel, dichtbij in beweging maar ook van afstand. Als verdediger snel terug gaan, sluiten van afspeellijnen en schietlijnen. Omschakelen als aanvaller en verdediger

Als aanvaller openen van afspeellijnen, afschermen van de bal met overzicht en tijdig, in hoog tempo en met schijnbewegingen op persoonlijke maat afspelen van de bal naar medepelers. Gericht schieten op het doel, van dichtbij in vloeiende doorlopende beweging, maar ook van grote afstand. Anderen op de juiste manier aanspelen en in (scorings)positie brengen. Als verdediger snel terug gaan, sluiten van afspeellijnen en schietlijnen en gericht zijn op snelle balherovering. Snel omschakelen als aanvaller en verdediger en daarbij coachen van medespelers

VO 54, VO 55
Spelen met lopen met de bal en met onderscheppen en tackelen
Als aanvaller meelopen naast de balbezitter, af en toe voor de bal en met de bal naar voren lopen. Vroeg of soms te laat, afspelen van de bal en zoeken van de ruimte bij de doellijn om te scoren. Als verdediger mee terug lopen, volgen en soms vastpakken van de balbezitter en verdelen van ruimte voor de doellijn

Als aanvaller meelopen in de linie van de balbezitter, met de bal naar de vrije ruimte lopen en ontwijken van tackels. Op tijd naar een opkomende medespeler afspelen van de bal en zoeken van ruimte bij doellijn om te scoren. Als verdediger mee terug lopen, positie kiezen tussen bal en eigen doellijn, tackelen van balbezitter op heupen en afstoppen en zoeken van de meest bedreigende balbezitter

Als aanvaller op snelheid meelopen met en makkelijk en met versnelling aanspeelbaar zijn in de linie en passeren en ontwijken van tackles. Afspelen van de bal met schijnacties en aanspelen van anderen in kansrijke (scorings)positie. Als verdediger snel mee terug lopen, afschermen van afspeellijnen en stoppen van meest bedreigende balbezitter door hen op tijd en bij de heup te tackelen naar de grond. Snel omschakelen als aanvaller en verdediger en daarbij coachen van medespelers

VO 54, VO 55
Spelen met inblijven en uitmakenSlag- en loopspelen
Als slagman soms raak slaan in binnenveld, als loper regelmatig inblijven en als veldspeler verwerken van geslagen ballen, aangooien naar medespelers met boogje en uitmaken van dichtstbijzijnde loper door uitbranden of uittikken

Als slagman regelmatig raak en soms geplaatst slaan, als loper regelmatig inblijven en af en toe honken stelen en als veldspeler verwerken van geslagen (grond)ballen, maken van vangballen, aangooien van vlakke ballen naar medespelers en uitmaken van voorste loper door uitbranden of uittikken

Als slagman geplaatst in veld slaan, als loper benutten en creëren van loopkansen voor zichzelf en anderen en als veldspeler positie kiezen tussen veld- en honkdekking, verwerken van geslagen (grond)ballen, maken van vangballen, aangooien op maat naar medespelers en hard en ver indien nodig, uitmaken van voorste loper door uitbranden of insluiten en soms maken van een 'dubbelspel'

VO 54, VO 55
Afgooispelen
Als loper in bedreigd gebied weg lopen van bal. Als afgooier gehaast en onzuiver afgooien van lopers

Als loper in bedreigd gebied ontwijken en/of afweren van bal. Als afgooier wachten op kansen en gebruik maken van schijnbewegingen om lopers af te gooien

Als loper in bedreigd gebied ontwijken en/of afweren van bal, maken van schijnbewegingen, uitdagen van jagers en coachen van teamgenoten. Als afgooier wachten op kansen, goed mikken, uitlokken van lopers en afstemmen van gooiacties met teamgenoten. Coachen van medespelers

VO 54, VO 55
Tikspelen
Als loper in bedreigd gebied op tijd weglopen van tikker en proberen voor te blijven. Als tikker naar loper toe lopen en proberen deze in te halen

Als loper in bedreigd gebied op tijd weglopen van tikker en met richtingsveranderingen de tikker ontlopen. Als tikker de loper met afsnijden en insluiten bedreigen en aftikken

Als loper in bedreigd gebied tikker met met richtingsveranderingen en schijnbewegingen ontwijken en uitlokken en andere lopers coachen. Als tikker lopers insluiten samen met andere tikkers en acties afstemmen en coachen

VO 54, VO 55
TerugslagspelenVolleybal
Serveren van eenvoudig op te vangen bal, soms samen opbouwen van aanval met regelmatig een tussenstop (vang, tussentoets of stuit) en scoren met eenvoudig geplaatste aanval en verdedigen ervan

Serveren van geplaatste bal, regelmatig samen opbouwen van aanval met af en toe tussenstop (vang, tussentoets of stuit) en scoren met geplaatste aanval en verdedigen ervan

Serveren van geplaatste en snelle bal, vaak samen opbouwen van aanval zonder tussenstop en scoren met schijn en harde aanvallen en verdedigen ervan

VO 54, VO 55
Racketspelen
Ongeplaatst serveren en op tijd verplaatsen naar eenvoudig geplaatste ballen/shuttles en terugspelen met voorkeurskant.

Geplaatst serveren, op tijd verplaatsen naar moeilijk geslagen ballen/shuttles en terugspelen met fore- en backhand

Op tempo geplaatst serveren, op tijd verplaatsen naar moeilijk geslagen ballen/shuttles en nauwkeurig terugspelen met zowel fore- als backhand

VO 54, VO 55
BalancerenAcrobatiek
Met ondersteuning enigszins labiel opstappen op een onderpersoon, regelmatig in balans blijven en ongecontroleerd afstappen. Onderpersoon kan de balans van boven persoon maar net ondersteunen

Met weinig ondersteuning enigszins stabiel opstappen op een onderpersoon, in balans blijven en afstappen. Onderpersoon kan balans van bovenpersoon ruim ondersteunen

Zonder ondersteuning stabiel opstappen op een onderpersoon, in balans blijven en afstappen. Onderpersoon kan balans van bovenpersoon ondersteunen en corrigeren

VO 54, VO 55
Balanceren op losse voorwerpen
Met ondersteuning enigszins labiel opstappen en verplaasten op een voorwerp, soms in balans blijven en afstappen

Met weinig ondersteuning enigszins stabiel opstappen en verplaatsen op een voorwerp, regelmatig in balans blijven en afstappen

Zonder ondersteuning stabiel opstappen en verplaatsen op een labiel voorwerp, in balans blijven en afstappen

VO 54, VO 55
Springen (turnen)Vrije sprongen
Laag en traag door de lucht draaien en labiel landen (bij salto's met vanghulp)

Ruim en volledig door de lucht draaien en enigsins stabiel landen (bij salto's met vanghulp)

Hoog en volledig door de lucht draaien en stabiel landen

VO 54, VO 55
Steunsprongen
Laag aanzweven naar en zonder afzweven van steuntoestel en enigszins labiel landen

Met aanzweven naar en afzweven van steuntoestel en enigszins stabiel landen

Met ruime boog aanzweven naar en afzweven van steuntoestel en stabiel landen

VO 54, VO 55
Herhaald springen
Enigszins in balans springen van eenvoudige sprongvariaties soms met tussenvering

In balans springen van eenvoudige sprongvariaties zonder tussenvering en moeilijke sprongvariaties soms met tussenvering

In balans en op gelijke hoogte springen van moeilijke sprongvariaties zonder tussenvering

VO 54, VO 55
ZwaaienSchommelen
Na opzet komen tot lage zwaai en deze kort onderhouden

Na opzet vlot komen tot ruime zwaai en deze lang onderhouden

Na opzet in snel tempo van enkele voor- en achterzwaaien komen tot zeer ruime zwaai

VO 54, VO 55
Hangend zwaaien
In kleine onregelmatige zwaai draaien om lengte-as en afspringen op dode moment uit lage zwaai

In ruime zwaai draaien om lengte- of breedte-as met onderhouden van de zwaai, afzetten onder ophangpunt en afspringen op dode moment uit hoge zwaai

In ruime zwaai draaien om lengte- en breedte-as met vergroten van de zwaai, afzetten onder het ophangpunt en afspringen op dode moment uit zeer hoge zwaai

VO 54, VO 55
Steunend zwaaien
Aanspringen tot kleine zwaai, in balans blijven en met kleine boog voorover draaien af

Aanspringen tot ruime zwaai, in balans blijven en met ruime boog voorover draaien af

Aanspringen tot zeer ruime zwaai, zwaai onderhouden en met grote boog voorover draaien af

VO 54, VO 55
StoeispelenVormen van judo
Als tori staand of vanaf de grond uke aarzelend en traag werpen of kantelen en controleren. Als uke voorkomen daarvan door laat wegstappen en -draaien

Als tori staand of vanaf de grond uke werpen en kantelen uit balans brengen en controleren. Als Uke voorkomen daarvan door snel wegstappen en -draaien

Als tori staand of vanaf de grond uke werpen, kantelen en controleren en inzetten van schijnaanvallen. Als uke voorkomen daarvan door snel wegstappen, -draaien en overnemen van aanval

VO 54, VO 55
TrefspelenTrefspelen met wapen
Als aanvaller treffen van de ander door enkelvoudige aanvallen op enkele trefvlakken in rustig tempo. Als verdediger weren en ontwijken van enkelvoudige aanvalsacties van de ander

Als aanvaller op tempo treffen van de ander door enkelvoudige en samengestelde aanvallen op verschillende trefvlakken. Als verdediger weren en ontwijken van enkelvoudige en samengestelde aanvalsacties van de ander

Als aanvaller treffen van de ander door enkelvoudige en samengestelde aanvallen op verschillende trefvlakken en in verschillende tempi. Als verdediger weren en ontwijken van enkelvoudige en samengestelde aanvalsacties van de ander en het overnemen daarvan

VO 54, VO 55
Trefspelen zonder wapen
Als aanvaller treffen van de ander door directe stoten in laag tempo op enkele trefvlakken. Als verdediger weren en ontwijken van enkelvoudige aanvalsacties van de ander

Als aanvaller treffen van de ander door directe stoten in tempo en combinaties op verschillende trefvlakken. Als verdediger vanuit een hoge dekking weren en ontwijken van enkelvoudige en gecombineerde aanvalsacties van de ander

Als aanvaller treffen van de ander door directe stoten in hoog tempo, combinaties en schijnaanvallen op verschillende trefvlakken. Als verdediger weren vanuit een hoge en actieve dekking ontwijken van enkelvoudige en gecombineerde acties van de ander en het overnemen daarvan

VO 54, VO 55
ZwemmenZwemmen als race
Zwemmen met matige snelheid, relatief veel slagen, verlies van horizontale ligging en onregelmatig uitademen in het water

Zwemmen met behoorlijke snelheid, relatief veel slagen, behoud van horizontale ligging en in- en uitademen met vrije ademweg

Zwemmen met veel snelheid, relatief weinig slagen, behoud van horizontale ligging en in- en uitademen met vrije ademweg

VO 54, VO 55
Zwemmen als avontuur
Onrustig snorkelend afleggen van een onderwaterparcours met eenvoudige opdrachten op geringe diepte over geringe afstand

Rustig snorkelend afleggen van een onderwaterparcours met complexe opdrachten op grote diepte over grote afstand

Rustig snorkelend afleggen van een onderwaterparcours met complexe opdrachten op grote diepte over grote afstand en daarbij rekening houdend met anderen

VO 54, VO 55
Zwemmen als survival
Bij 'redden van jezelf' oriënteren op reddingsmogelijkheden, gekleed blijven drijven, in matig tempo zwemmen en zelf uit het water klimmen bij lage rand. Bij 'redden van de ander' een licht meewerkende geklede 'drenkeling' drijvende houden en zwemmend verplaatsen over korte afstand

Bij 'redden van jezelf' oriënteren op alle reddingsmogelijkheden, gekleed blijven drijven, in behoorlijk tempo zwemmen en zelf klimmen uit het water bij hoge rand. Bij 'redden van de ander' een passief geklede 'drenkeling' drijvende houden en zwemmend verplaatsen

Bij 'redden van jezelf' oriënteren op en zelf bedenken van allerlei reddingsmogelijkheden, gekleed blijven drijven, in hoog tempo zwemmen en zelf klimmen uit het water bij hoge rand. Bij 'redden van de ander' een passief zwaar bepakte 'drenkeling' drijvende houden en zwemmend verplaatsen over grote afstand

VO 54, VO 55
Zwemmen als spel
Bij tik- en doelspelen benutten van spelmogelijkheden in on- en borstdiep water

Bij tik- en doelspelen benutten van spelmogelijkheden in diep water met regelmatig gebruiken van de kant om te rusten

Bij tik- en doelspelen benutten en creëren van spelmogelijkheden in diep water met korte rustmomenten

VO 54, VO 55
Springen
Onvolledig en laag draaien om de breedte-as en gedesoriënteerd in het water landen

Volledig draaien om de breedte as en voetwaarts in het water landen

Volledig en hoog draaienom de breedte as en gecontroleerd voetwaarts dichtbij de duikplank in het water landen

VO 54, VO 55
GolfDriven
Af en toe raken van bal met clubblad, vaak op de kop. Bal gaat laag door de lucht, rolt over de grond over kleine afstand of wijkt af naar links of rechts

Raken van bal met clubblad, vaak door 'lepelen'. Bal gaat door de lucht over beperkte afstand en redelijk rechtuit

Raken van bal met clubblad in de 'downswing'. Bal gaat hoog door de lucht over gecontroleerde afstand en in richting van het doel

VO 54, VO 55
Pitchen, chippen, putten
Af en toe raken van bal met clubblad, vaak op de kop. Bal komt nog niet van de grond, vliegt nog alle kanten op

Vaak raken van bal met clubblad, vaak door 'lepelen'. Bal komt enigszins los van de grond, richting is redelijk rechtuit

Vaak raken van bal met clubblad in de 'downswing', bij goede ligging. Bal vliegt door de lucht, richting is rechtuit

VO 54, VO 55
KanovarenToertochten met open kano’s
Instappen is nog wiebelig en veel corrigeren bij vooruit varen

Instappen is stabiel, voor- en achteruit varen, tempo van varen is regelmatig met weinig correctie

Instappen is vlot en stabiel, varen in vlot tempo, voor en achteruit en manoeuvreren en versnellen uit basissnelheid is krachtig en zeker

VO 54, VO 55
KlimmenOmhoog - en omlaag klimmen en abseilen
Via een makkelijke route omhoog en omlaag verplaatsen, zoeken naar balans en gebruiken van alle steunen en grepen.

Via een gemiddelde route in balans en in vlot tempo omhoog en omlaag verplaatsen, klimmen vanuit de benen en zoeken naar drie steunpunten

Via moeilijke route met creatieve oplossingen stabiel en in redelijk vlot tempo zowel verticaal als horizontaal verplaatsen, klimmen vanuit de benen en gebruiken van drie steunpunten en verder gelegen grepen

VO 54, VO 55
Horizontaal klimmen (traverseren)
Via een makkelijke route horizontaal verplaatsen, zoeken naar balans en gebruiken van alle steunen en grepen

Via een gemiddelde route in balans en in vlot tempo horizontaal verplaatsen, traverseren vanuit de benen en zoeken naar drie steunpunten

Via een moeilijke route met creatieve oplossingen stabiel en in vlot tempo horizontaal verplaatsen, traverseren vanuit benen en gebruiken van drie steunpunten en verder gelegen grepen

VO 54, VO 55
MountainbikenBehendigheid met de fiets
Afleggen van een parcours met eenvoudige hindernissen, steeds zoekend naar balans, in wisselend tempo en met wisselende druk op pedalen

Afleggen van een parcours met moeilijke hindernissen, in balans, in rustig tempo en met behoud van druk op beide pedalen en wisselende druk op beide wielen

Afleggen van een parcours met moeilijke hindernissen en eigen route variaties, in balans, in rustig tempo en met behoud van druk op beide pedalen en wisselende druk op beide wielen

VO 54, VO 55
Tempo fietsen
Opbouwen en volhouden van een laag en wisselend fietstempo tot finish, met vertraagd tempo na een bocht

Opbouwen en volhouden van een constant en passend fietstempo tot finish, met hetzelfde tempo na een bocht

Opbouwen en volhouden van een hoog en optimaal fietstempo tot finish, met versneld tempo na een bocht

VO 54, VO 55
SchaatsenBaanschaatsen
Opbouwen en onderhouden van rustig tempo, zoeken naar balans, met korte en onregelmatige slagen op het rechte eind en steeds enkelvoudig 'pootje over' in de bocht

Opbouwen en onderhouden van behoorlijk schaatstempo, in balans, met krachtige en regelmatige slagen op het rechte eind en meerdere keren 'pootje over' in de bocht

Opbouwen en onderhouden van hoog schaatstempo, in balans, met zeer krachtige, regelmatige en lange slagen op het rechte eind en 'pootje over' in de gehele bocht

VO 54, VO 55
Skaten/skeelerenSkeeleren
Opbouwen en onderhouden van rustig tempo, zoeken naar balans, met korte en onregelmatige slagen en afbouwen/stoppen door erg ruime bocht naar links of rechts

Opbouwen en onderhouden van behoorlijk skeelertempo, in balans, met krachtige en regelmatige slagen en afbouwen/stoppen door ruime bocht zowel naar rechts als links

Opbouwen en onderhouden van hoog skeelertempo, in balans, met krachtige en regelmatige slagen en afbouwen/stoppen door korte bocht naar zowel rechts als links

VO 54, VO 55
Skaten
Opbouwen en onderhouden van rustig tempo, zoeken naar balans, stappen over lage hindernissen, maken van erg ruime bochten en vroegtijdig veranderen van richting en stoppen

Opbouwen en onderhouden van behoorlijke snelheid, in balans, springen over middelhoge hindernissen, maken van ruime bochten zowel naar rechts als links en tijdig veranderen van richting en stoppen

Opbouwen en onderhouden van hoge snelheid, in balans, springen over hoge hindernissen, ontwijken van andere skaters, maken van korte bochten zowel naar rechts als links en laat veranderen van richting en stoppen

VO 54, VO 55
Bewegen regelen
Thema'sbasisvervolggevorderdkerndoelen onderbouw
Arrangementen helpen inrichten
Samenwerken met anderen bij klaarzetten en opruimen van arrangementen na opdracht van docent

Samenwerken met anderen bij klaarzetten en opruimen van arrangementen na opdracht van docent en op eigen initiatief met oog voor veiligheid

Samenwerken met en motiveren van anderen bij klaarzetten, opruimen en aanpassen van arrangementen na opdracht van docent en op eigen initiatief met oog voor veiligheid

VO 57
Onder leiding hulpverlenen
Ondersteunen van de bewegingsuitvoering van andere leerlingen

Dichtbij ondersteunen van en meebewegen met de bewegingsuitvoering en anticiperen op het bewegingsverloop van andere leerlingen

Ondersteunen van de bewegingsuitvoering, anticiperen op het bewegingsverloop en inschatten hoeveel hulp nodig is bij minder en meer vaardige leerlingen

VO 57
Coachen en begeleiden
Aan de hand van eenvoudige criteria observeren en analyseren van andere leerlingen of teamgenoten en geven van aanwijzingen

Aan de hand van complexe criteria observeren en analyseren van andere leerlingen of teamgenoten en geven van passende aanwijzingen

Aan de hand van complexe criteria observeren, analyseren en motiveren van andere leerlingen of teamgenoten, geven van passende aanwijzingen en inspelen op individuele behoeftes en spanningsvolle situaties

VO 57
Scheidsrechteren en jureren
Herkennen van regelovertredingen en communiceren door fluiten en aangeven van de spelhervatting

Herkennen van regelovertredingen en communiceren door duidelijke handgebaren, kordaat fluiten en eventueel geven van nadere uitleg en spelhervatting

Herkennen van regelovertredingen en communiceren door duidelijke handgebaren, luid fluiten, eventueel geven van nadere uitleg en spelhervatting. Inspelen op individuele verschillen en spanningsvolle situaties en doen van zinvolle voostellen voor situaties waar van te voren niet in was voorzien

VO 57
Organiseren
Samen met anderen vervullen van uitvoerende organisatietaken bij een eenvoudige wedstrijdvorm of een voorgeschreven toernooischema

Samen met anderen vervullen van uitvoerende en coördinerende organisatietaken bij een complexe wedstrijdvorm of een voorgeschreven toernooischema

Samen met anderen vervullen van uitvoerende en coördinerende organisatietaken bij een zelfgekozen wedstrijdvorm of toernooischema passend bij de activiteit en zonodig geven van aanwijzingen aan andere organisatoren

VO 57
Ontwerpen
Bedenken van een eenvoudige spelregel, beweging, variatie of ontwerp passend bij niveau van de groep

Bedenken van een complexe spelregel, beweging, variatie of ontwerp passend bij niveau van de groep

Bedenken van een nieuwe complexe spelregel, beweging, variatie of ontwerp passend bij het niveau van de groep en al spelend aanpassen aan mogelijkheden van de groep

VO 57
Gezond bewegen
Thema'sbasisvervolggevorderdkerndoelen onderbouw
Veilig bewegen
Op aangeven van docent deelnemen aan bewegingssituaties zodat er geen onnodige risico's ontstaan op blessures of overbelasting, voor zichzelf en voor anderen

Op aangeven van docent en eigen keuzes deelnemen aan bewegingssituaties zodat er geen onnodige risico's ontstaan op blessures of overbelasting voor zichzelf en voor anderen

Op aangeven van docent en eigen keuzes deelnemen aan bewegingssituaties zodat er geen onnodige risico's ontstaan op blessures of overbelasting voor zichzelf en voor anderen en aanspreken van andere leerlingen op onveilig bewegen

VO 58
Vitaal bewegen
Zich door stimulans van docent of klasgenoten prettig en vitaal voelen bij inspannende activiteiten

Uit zichzelf prettig en vitaal voelen bij inspannende activiteiten

Uit zichzelf prettig en vitaal voelen bij zeer inspannende activiteiten

VO 58
Fitter bewegen
Ervaren van het verband tussen bewegen en fitter worden

Ervaren van het verband tussen bewegen en fitter worden en zodanig hanteren dat er een positief effect is op eigen fitheid

Ervaren van het verband tussen bewegen en fitter worden en dat zodanig hanteren dat er een positief effect is op eigen en andermans fitheid

VO 58
Bewegen beleven
SubsleutelsThema'sbasisvervolggevorderdkerndoelen onderbouw
Gerichtheid op bewegenIngaan op uitdagingen in bewegingssituaties
Ingaan op de meeste bewegingsuitdagingen maar haakt soms nog wel eens af

Ingaan op alle bewegingsuitdagingen en tonen van actieve deelname aan verscheidene activiteiten

Enthousiast ingaan op alle bewegingsuitdagingen en daarmee stimuleren dat ook anderen met plezier deelnemen

VO 53, VO 56
Gerichtheid op leren
Actief meedoen en zich daardoor verbeteren. Minder bewust zijn van eigen deelnameniveaus

Kennen van eigen startniveau en zichtbaar tonen van gerichtheid op verbeteringen. Bewust zijn van eigen deelnameniveau en leerdoelen die worden aangereikt

Aandacht richten op bepaalde aspecten van deelname en proberen die te verbeteren. Vragen om advies en (bewust) kiezen voor het verbeteren van bepaalde bewegingsvaardigheden

VO 53, VO 56
Waarderen van bewegen
Van de meeste aangeboden activiteiten aangeven wat daarin niet of wel aanspreekt

Vergelijken van verschillende aangeboden activiteiten en voor zichzelf maken van keuzes tussen wat hij/zij wel kan en wil en wat niet

Aangeven van voorkeuren over waar, wanneer en met wie hij/zij zou kunnen bewegen en sporten en kijk hebben op wat anderen zouden kunnen en willen

VO 53, VO 56
Betrokkenheid bij de lesOmgaan met regels
Houden aan afgesproken regels en opstellen en opruimen van materiaal onder toezicht van de docent en meestal in orde hebben van sportspullen

Zelfstandig houden aan afgesproken regels, uit zichzelf opstellen en opruimen van materiaal en in orde hebben van sportspullen

Zelfstandig houden aan afgesproken regels en anderen aanspreken op naleving daarvan, nemen van initiatief bij het opstellen en opruimen van materiaal en in orde hebben van sportspullen en deze aanpassen aan specifieke omstandigheden

VO 53, VO 56
Zelfstandig deelnemen
Meedoen aan activiteiten die hij/zij leuk vindt en meedoen aan complexe activiteiten onder begeleiding van de docent

Meedoen aan alle activiteiten en aan complexe activiteiten indien aangepast door de docent

Zelfstandig meedoen aan alle activiteiten en aan complexe activiteiten door de situatie zelf aan te passen voor zichzelf en anderen

VO 53, VO 56
Omgaan met elkaar
Samen met anderen, bij voorkeur bevriende klasgenoten, uitvoeren van opdrachten

Samen met wisselende leerlingen, rekening houden met verschillen, uitvoeren van opdrachten en op vraag van de medeleerling of de docent helpen van anderen

Samen met wisselende leerlingen, uitvoeren van opdrachten en daarbij inspelen op verschillen en op eigen initiatief aanbieden bij het helpen van medeleerlingen die vertrouwen hebben in de hulp

VO 53, VO 56