helphelp

Tussendoelen

Beeldend ( vmbo )

 • = CE
 • = Basis
 • = Verdiepende keuzestof
 • = SE
 • = Verbredende keuzestof
 • = SE Papieren versie CE Digitale versie [bij digitale versie mag deze eindterm ook nog op SE]
 • = CE [mag op SE]
 • = Varieert per bb/kb/gt-leerweg en varieert ook door de keuze voor papieren of digitaal examen. Zie Syllabus 2014.
 • = CE en SE
 • = K
 • = Kgv
Kijken en luisteren
Oriënteren & reflecteren
VaksubkernenInhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Openstellen voor verschillende uitingen van kunst en cultuurIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di: Andere emoties
De leerling verzamelt en bestudeert beeldmateriaal van staande figuren (sculpturen) die hem aanspreken en minder aanspreken
De leerling kan informatie verwerven en verwerken met betrekking tot de bekendste stromingen in de kunstgeschiedenis uit de 20e en 21e eeuw
- beeldhouwkunst, sculptuur, torso
- sokkel-maat, verhouding
- anatomie, standbeen, speelbeen
- statisch, dynamisch - realistisch, abstract
- expressionistisch, impressionistisch
- boetseren, modelleren (zacht materiaal), hakken (hard materiaal), assembleren, mixed media

VO 50
Associaties en herinneringen koppelen aan eigen ervaringenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling beschrijft beelden en geeft aan welke associaties en herinneringen hij heeft bij enkele beelden en geeft daar zelf betekenis aan
De leering kan de zeggingskracht van beelden benoemen
De leerling kan betekenis geven aan beelden vanuit vorm, inhoud en functie
- objectief, feitelijkheden
- materiaalgebruik, technieken
- beeldaspecten: ruimte, kleur, vormsoort, textuur, compositie)
- vorm, verschijningsvorm,
- inhoud - functie - anekdotisch, decoratief, expressief, kunst om kunst

VO 50
CommunicerenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling vergelijkt de betekenis die hij aan de sculpturen geeft met de betekenis die kunstenaars aan hun beelden hebben gegeven en geeft een waardering
De leerling kan als beschouwer een waardering geven aan beelden vanuit vorm, inhoud en functie en betrekt daarin de visie van de kunstenaar
- verschijningsvorm, inhoud, functie
- (historische) context

VO 50
Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Onderzoeken & reflecteren
VaksubkernenInhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Brononderzoek doen en conclusies trekkenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerlingen krijgen de opdracht samen een groep mensen te maken die meerdere emoties uitdrukken. De leerlingen oriënteren zich door bronnenonderzoek en verzamelen foto's van groepen, massa's, beeldengroepen die ze rubriceren op vormsoorten
De leerling kan beeldende kunst en vormgeving gebruiken als inspiratiebron voor eigen beeldend werk
- hoekig, rond
- geometrisch, organisch
- open, gesloten
- vorm, restvorm
- ruimtelijke vormen
- maat, verhouding
- lijnen: horizontaal, verticaal, diagonaal

VO 51, VO 52
Betekenis geven en relateren aan vorm, functie en materialen / techniekenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling doet onderzoek naar lichaamshouding en emoties en kiest een emotie die hij wil verbeelden en fotografeert de emotie
De leerling kan betekenis geven aan beelden vanuit vorm, inhoud en functie
- vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing, afschuw
- expressie

VO 51, VO 52
ExperimenterenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling maakt diverse ontwerpen waarin hij experimenteert met vorm, en materialen om het figuur zeggingskracht te geven
De leerling kan experimenteren met materialen, technieken en beeldaspecten (ruimte, kleur, vormsoort, textuur, compositie)
De leerling kan een iteratief beeldend werkproces doorlopen, presenteren en hier op reflecteren
 
 
- (uit)proberen, alternatieven bedenken, beoordelen, keuzes maken
- divergeren en convergeren
- iteratief proces

VO 51, VO 52
Plan van aanpak makenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling maakt een plan van aanpak van de onderzoeksfase en de productiefase
De leerling kan een werkplan opstellen, criteria benoemen en het proces bewaken en uitvoeren
- werkproces
- werkwijze

VO 51, VO 52
Criteria benoemenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld: Id&Di:
De leerling kan aangeven wanneer het onderzoek en wanneer de (groeps)opdracht geslaagd is
De leerling kan een werkplan opstellen, criteria benoemen en het proces bewaken en uitvoeren
oriëntatie, inspiratie, experiment, variatie, ontwerp, materiaalgebruik, vaardigheden, technieken, zeggingskracht, verbeelding

VO 51, VO 52
Terugkijken en selecterenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling kijkt terug op zijn onderzoek en kiest welk ontwerp hij verder uit gaat werken
De leerling kan een iteratief beeldend werkproces doorlopen, presenteren en hier op reflecteren
verbeelding, zeggingskracht

VO 51, VO 52
Produceren en presenteren
Uitvoeren & reflecteren
VaksubkernenInhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Plannen uitvoeren en presenterenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling presenteert zijn plannen en geeft aan welke emotie hij wil verbeelden, waar zijn figuur in het groepswerk staat en met welke technieken en materialen hij het werk gaat realiseren en voert de opdracht uit
De leerling kan een werkplan opstellen, criteria benoemen en het proces bewaken en uitvoeren
De leerling kan beeldend werk maken en daarbij beeldende eigenschappen van materialen en technieken toepassen
De leerling kan vakbegrippen toepassen
werkproces, werkwijze, planning

VO 48, VO 49
Keuzes motiveren en relateren aan onderzoekIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling motiveert zijn keuzes aan de hand van zijn onderzoek
De leerling kan zijn beeldend werk presenteren, toelichten en motiveren

VO 48, VO 49
Criteria toepassenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling checkt tijdens de productiefase of de criteria gehanteerd worden
De leerling kan een werkplan opstellen, criteria benoemen en het proces bewaken en uitvoeren

VO 48, VO 49
Samenhang benoemenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling presenteert zijn product, geeft een toelichting op de voorstelling en op zijn figuur daarbinnen en benoemd hoe de betekenis wordt bepaald
De leerling kan een relatie leggen tussen eigen beeldend werk en beeldend werk van anderen aan de hand van vorm, inhoud en functie en de culturele en/of kunsthistorische context waarbinnen het werk is ontstaan
De leerling kan de positie van beeldende kunst en vormgeving aangeven in de maatschappij  
De leerling kan de samenhang benoemen tussen de kunstdiscipline en andere kunstvormen
voorstelling - visuele betekenis - symbolische betekenis - zeggingskracht - vorm, kleur, ruimte, textuur en compositie - gebruik materialen en technieken
 

VO 48, VO 49
Reflecteren en evalueren
Evalueren & reflecteren
VaksubkernenInhoudenvmbokerndoelen onderbouw
Evalueren van werkprocesIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling kijkt terug op de verschillende fases in het  werkproces
De leerling kan mondeling en schriftelijk reflecteren op eigen werk en werk van kunstenaars

VO 52
Waarderen van (eigen) product en procesIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeerd Id&Di:
De leerling kan aan de hand van de eigen criteria een waardering geven over het product en het proces
De leerling kan aan de hand van criteria het product en het proces waarderen

VO 52
Waardering beargumenterenIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling  kan de waardering staven met argumenten
De leerling kan de waardering van het product en het proces beargumenteren
beschrijving voorstelling -  visuele betekenis, vorm, kleur, ruimte, textuur en en compositie - symbolische betekenis - realistisch, surrealistisch, impressionistisch, expressionistisch

VO 52
Eigen werk (product en proces) relateren aan het werk van kunstenaarsIdentiteit & Diversiteit; Kunst & Maatschappij; Kunst & Wetenschap; Tijd & Schoonheid
Lesvoorbeeld Id&Di:
De leerling kan het (groeps)werk vergelijken met werk van kunstenaars
De leerling kan een relatie leggen tussen eigen beeldend werk en beeldend werk van anderen aan de hand van vorm, inhoud en functie en de culturele en/of kunsthistorische context waarbinnen het werk is ontstaan
 voorstelling - visuele betekenis - symbolische betekenis - zeggingskracht - vorm, kleur, ruimte, textuur en compositie - gebruik materialen en technieken

VO 52