helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingVakkernen
VO Kerndoel 48: Produceren van kunst
De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
Produceren en presenteren
Uitvoeren & reflecteren

VO Kerndoel 49: Eigen kunstzinnig werk presenteren
De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.
Produceren en presenteren
Uitvoeren & reflecteren