Mens en Maatschappij

Maak een keuze voor één van de maatschappijvakken. Dan treft u daarna de leerlijn met de beschrijving van de vak inhoud, zoals die voorgeschreven is, in het primair onderwijs en in de vmbo onderbouw en bovenbouw. Onder de knop Exameneenheden staat omschreven wat leerlingen bij dit vak voor de bovenbouw vmbo moeten leren, geordend naar de vak kernen. Onder de knop Einddoelen staat een compacte samenvatting van wat er over de vak (sub)kernen gekend moet worden vanuit de syllabus, handreiking schoolexamen en examenprogramma.

Onder de question.png knop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder leerlijnen, exameneenheden, einddoelen en SE/CE.