helphelp

Kerndoelen

( )

KerndoelOmschrijvingKernconcepten
VO Kerndoel 42: Inzicht in de eigen omgeving
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.
Natuur en milieu
Arbeid, productie en bedrijfsleven
Consumptie en consumentenorganisaties
VO Kerndoel 44: De politiek
De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken zijn.
Overheid en bestuur
VO Kerndoel 45: Europese samenwerking
De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.
Internationale ontwikkelingen
VO Kerndoel 46: Arm en rijk
De leerling leert over de verdeling van welvaart en armoede over de wereld, hij leert de betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven in Nederland.
Internationale ontwikkelingen